BanerUR
Pisma okólne 2002
Nr Data Tytuł / w sprawie
1/K/2002 15 stycznia 2002 r. Regulamin Wyborczy
1/2002 15 stycznia 2002 r. składu osobowego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2002-2005
2/2002

18 stycznia 2002 r.

treści Uchwały Senatu Nr 78/2001 z dnia 14 grudnia 2001r. wprowadzającej zmiany w Statucie Akademii

3/2002 24 stycznia 2002 r. wyjaśnienia niektórych zasad dotyczących wydatkowania środków finansowych pozostających w dyspozycji Akademii
4/2002 30 stycznia 2002 r. treści Uchwały Senatu Nr 6/2002 z dnia 25 stycznia 2002r.
5/2002 20 lutego 2002 r. trybu wykorzystywania środków finansowych przeznawanych przez KBN
6/2002 8 marca 2002 r. wzorcowego sposobu sporządzania dokumentów wydawanych studentom i absolwentom Akademii
6/2002 10 czerwca 2002 r. wzorcowego sposobu sporządzania dokumentów wydawanych studentom i absolwentom Akademii
7/2002 17 czerwca 2002 r. przekazania obowiązków prorektora ds. nauczania
8/2002 18 czerwca 2002 r. treści Uchwały Senatu Nr 33/2002 z dnia 14 czerwca 2002r. wprowadzającej zmiany w Statucie Akademii
9/2002 22 października 2002r. określenia szczegółowego zakresu kompetencji i zadań Prorektorów w kadencji 2002-2005
10/2002 28 października 2002 r. treści Uchwały Senatu Nr 70/2002 z dnia 25.10.2002r. ustalającej zasady zatrudniania nauczycieli akademickich
11/2002 30 października 2002 r. treści Uchwały Senatu Nr 68/2002 z dnia 25.10.2002r. wprowadzającej zmiany w Statucie Uczelni
12/2002 14 listopada 2002 r. skład Senackich i rektorskich Komisji na kadencję 2002-2005
13/2002 27 listopada 2002 r. ogłoszenia konkursu na stypendia dla pracowników Akademii
14/2002 14 listopada 2002 r. treści Uchwały Senatu Nr 77/2002 z dnia 29 listopada 2002r. określającej zasady zatrudniania adiunktów
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Aneta Sosin