BanerUR
Pisma okólne 2013
Nr Data Tytuł / w sprawie
1/2013
8 stycznia 2013 r. czasu pracy dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi oraz przerw w funkcjonowaniu Uczelni i urlopów wypoczynkowych w 2013 roku
2/2013
1 marca 2013 r. opracowania systemu elektronicznego obiegu dokumentów
3/2013
6 marca 2013 r. Szkoleń okresowych z zakresu BHP
4/2013
25 marca 2013 r. ogłoszenia treści Uchwały Senatu Nr 17/2013 z dnia 15 marca 2013 r. dotyczącej nowelizacji Statutu Uczelni
5/2013
25 marca 2013 r. Regulaminu pracy Senatu
6/2013
25 marca 2013 r. Regulaminu pracy komisji senackich
7/2013
21 maja 2013 r. ogłoszenia treści Uchwały Senatu Nr 28/2013 z dnia 17 maja 2013 r. dotyczącej nadania sali wykładowej nr I w budynku Wydziału Technologii Żywności przy ul. Balickiej 122 w Krakowie imienia Profesora Franciszka Nowotnego oraz umieszczenie tablicy pamiątkowej
8/2013
21 maja 2013 r. ogłoszenia treści Uchwały Senatu Nr 33/2013 z dnia 17 maja 2013 r. dotyczącej zaleceń przy powoływaniu dyrektorów instytutów, kierowników katedr i kierowników zakładów na kadencję 2014-2019
9/2013
21 maja 2013 r. zmian w Statucie Uczelni
10/2013
21 maja 2013 r. limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014
11/2013
21 maja 2013 r. określenia liczby studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2013/2014
12/2013
14 czerwca 2013 r. ustalenia wysokości stawek minimalnych nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w roku 2013
13/2013
21 czerwca 2013 r. powołania Rektorskiej Komisji ds. Własności Intelektualnej
14/2013
5 lipca 2013 r. przygotowywania posiedzeń rad wydziałów oraz sporządzania protokołów z tych posiedzeń
15/2013
30 września 2013 r. ogłoszenia treści Uchwały Senatu Nr 76/2013 z dnia 27 września 2013 r. dotyczącej zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na stanowiskach profesorów
16/2013
30 września 2013 r. ogłoszenia treści Uchwały Senatu Nr 72/2013 z dnia 27 września 2013 r. dotyczącej nadania sali wykładowej nr 334 w Budynku Jubileuszowym imienia Profesora Juliusza Jakóbca
17/2013
13 grudnia 2013 r. zabezpieczenia odczynników chemicznych przechowywanych w laboratoriach badawczych
18/2013
13 grudnia 2013 r. kontroli zasadności zużycia odczynników chemicznych na poziomie instytutów i katedr
19/2013 13 grudnia 2013 r. bezpieczeństwa pracy z substancjami i preparatami niebezpieczenymi oraz obowiązku prowadzenia ewidencji w tym zakresie
20/2013
13 grudnia 2013 r. czasu pracy dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi oraz przerw w funkcjonowaniu Uczelni i urlopów wypoczynkowych w 2014 roku
21/2013 31 grudnia 2013 r. nowelizacja Uchwały Senatu Nr 76/2013 z dnia 27 września 2013r. dotyczącej zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na stanowiskach profesorów
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Aneta Sosin