BanerUR
Pisma okólne 2015
Nr Data Tytuł / w sprawie
1/2015

30 marca 2015r.

ogłoszenia Misji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2/2015

30 marca 2015r.

ogłoszenia Strategii rozwoju Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na lata 2015-2020
3/2015

6 maja 2015r.

zaktualizowanego składu osobowego senackich komisji w kadencji 2012-2016
4/2015

21 maja 2015r.

upoważnienia Kanclerza do zatwierdzenia wydatków finasowanych z "kosztów wydzielonych" dotychczas będących w dyspozycji Rektora
5/2015

30 czerwca 2015r.

limitów przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2015/2016
6/2015

10 lipca 2015r.

określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych
7/2015

10 lipca 2015r.

ustalenia wymiaru praktyk na studiach doktoranckich w roku akademickim 2015/2016
8/2015

14 lipca 2015r.

nowego Statutu Uczelni
9/2015

28 sierpnia 2015r.

treści uchwały Senatu dotyczącej zasad pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, opłat za usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z opłat studentów lub doktorantów
10/2015

30 września 2015r.

aneksowania Porozumienia z dnia 8 czerwca 2010 roku o utworzeniu jednostki międzyuczelnianej pn. "Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR"
11/2015

1 października 2015r.

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

13/2015

14 grudnia 2015r.

czasu pracy dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi oraz przerw w funkcjonowaniu Uczelni i urlopów wypoczynkowych w 2016 roku
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Aneta Sosin