BanerUR
Wyszukane akty prawne
  Pisma okólne 2016
  Nr Data Tytuł / w sprawie
  1/2016

  12 stycznia 2016r.

  powoływania rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów na kadencję 2016-2020
  2/2016

  20 stycznia 2016r.

  nowelizacji uchwały nr 63/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. dotyczącej określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych
  3/2016

  3 lutego 2016r.

  składu osobowego Uczelnianej Komisji Wyborczej
  4/2016

  26 lutego 2016r.

  ogłoszenia treści uchwały Senatu nr 13/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. ustalającej terminarz wyborów kolegialnych i jednoosobowych organów Uczelni oraz rozdział mandatów w poszczególnych organach kolegialnych w kadencji 2016-2020
  5/2016

  26 lutego 2016r.

  ogłoszenia treści uchwały Senatu nr 14/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. dotyczącej zalecenia w sprawie wyborów
  6/2016

  29 kwietnia 2016r.

  limitów przyjęć na studia I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/2017, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej
  7/2016

  2 maja 2016r.

  zmiany uchwały Senatu nr 50/2015 z dnia 29 maja 2015 r. dotyczącej zasad pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, opłat za usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z opłat studentó lub doktorantów - (ogłoszonej Pismem Okólnym nr 9/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.)
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  Aleja Mickiewicza 21
  31-120
  Kraków
  rector[a]urk.edu.pl
  12 662 42 51
  12 633 62 45
  NIP: 675 000 21 18
  REGON: 000001815
  ESP: /URKRAKOW/skrytka
  © 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
  Redaktor strony: mgr Aneta Sosin