BanerUR
Komunikaty Rektora 2017
Nr Data Tytuł / w sprawie
1/2017 2 stycznia 2017r. czasu pracy dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi oraz przerw w funkcjonowaniu Uczelni i urlopów wypoczynkowych w 2017 roku
2/2017

31 marca 2017r.

odwołania i powołania członka Rady Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2016/2020

 

3/2017

31 marca 2017r.

zmian w Statucie Uczelni

 

4/2017

25 maja 2017 r.

zasad przyznawania pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi motywacyjnego wynagrodzenia uzupełniającego w 2017 r.

5/2017

26 maja 2017 r.

limitów przyjęć na studia I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku aakdemickim 2017/2018

6/2017

29 maja 2017 r.

ustalenia wysokości stawek minimalnych nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w roku 2017

7/2017

23 czerwca 2017 r.

określenie zasad ustalania zakresów obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłataja w Krakowie, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych

8/2017

23 czerwca 2017 r.

określenie zasad oraz trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłataja w Krakowie, prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze prezkraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ustawie

9/2017

23 czerwca 2017 r.

określenie zasad pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, opłat za usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z opłat studentów lub doktorantów

10/2017

25 września 2017 r.

uchylenia z dniem 30 września 2017 r. Uchwały Senatu Nr 76/2013 dotyczącej zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na stanowiskich profesorów

11/2017

25 września 2017 r.

korekty do Uchwały Nr 41/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. dotyczącej zasad ustalania zakresów obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłataja w Krakowie, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych

12/2017

24 listopada 2017 r.

w sprawie czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przerw w funkcjonowaniu Uczelni i zalecanych terminów urlopów wypoczynkowych w 2018 r.

13/2017

21 grudnia 2017 r.

zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłataja w Krakowie, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Aneta Sosin