BanerUR

Komunikaty Rektora 2018

Nr Data Tytuł / w sprawie
1/2018 27 kwietnia 2018 r. limitów przyjęć na studia I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019
2/2018 16 maja 2018 r. ustalenia wysokości stawek minimalnych nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w roku 2018
3/2018 25 maja 2018 r. wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych RODO
4/2018 20 czerwca 2018 r.  warunkowego wstrzymania od dnia 1 lipca 2018 roku naliczania należnej zaliczki na podatek dochodowy od pracowników Uczelni przy zastosowaniu 50% stawki kosztów uzyskania przychodów
5/2018 29 czerwca 2018 r. określenia zasad ustalania zakresów obowiązujących nauczycieli akademickich Uniersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
6/2018 28 września 2018 r. nowelizacji zasad ustalania zakresów obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
7/2018 3 października 2018 r. opłat za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów
8/2018 8 listopada 2018 r. czasu pracy dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
9/2018 18 grudnia 2018 r. czasu pracy oraz przerw w funkcjonowaniu Uczelni i urlopów wypoczynkowych w 2019 roku 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Aneta Sosin