URK
Komunikaty Rektora 2020
Nr Data w sprawie
14/2020 23 grudnia 2020 r. podwyżek wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
13/2020 15 grudnia 2020 r. czasu pracy oraz przerw w funkcjonowaniu Uczelni i urlopów wypoczynkowych w 2021 roku
12/2020 14 grudnia 2020 r. skierowanie pracowników Uczelni na zaległy urlop wypoczynkowy
11/2020 27 listopada 2020 r. zmiany zakresu obowiązków prorektorów i odpowiedniego stosowania przepisów wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
10/2020 10 listopada 2020 r.  rygorystycznego stosowania zasad dotyczących funkcjonowania Uczelni obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii
9/2020 9 listopada 2020 r.

 wypłaty wynagrodzenia lub świadczeń chorobowych dla pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przebywających na kwarantannie lub izolacji lub sprawujących opiekę nad dziećmi lub innymi członkami rodziny przebywającymi na kwarantannie lub izolacji

8/2020 5 listopada 2020 r. Reprezentowanie  Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy zawieraniu umów 
7/2020 9 października 2020 r. komisji senackich i zakresu ich zadań w kadencji 2020-2024
6/2020 9 października 2020 r. zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z sytuacją epidemiczną
5/2020 15 września 2020 r. szczególnych zasad funkcjonowania Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
4/2020 1 września 2020 r. dostosowania struktury Uczelni do Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego w życie Zarzadzeniem Rektora Nr 150/2020 z dnia 1 września 2020 roku
3/2020 5 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek minimalnych nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w roku 2020
2/2020 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przesuniecia terminu Święta Uczelni, w tym uroczystości promocyjnych oraz organizowanych corocznie Dni Owada w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
1/2020 12 marca 2020 r.   w sprawie organizacji zdalnego nauczania w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w okresie zawieszenia zajęć
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr Aneta Sosin