Banner URK
Zarządzenia Rektora 2018

  

Nr

Data

Tytuł / w sprawie

Status

1/2018

10 stycznia 2018r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 84/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników Uczelni części wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym

obowiązuje

2/2018

10 stycznia 2018

powołania komisji rektorskiej pod nazwą Forum Bezpieczeństwa w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 obowiązuje

3/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku rolnictwo – studia I stopnia

 

 obowiązuje

4/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku rolnictwo – studia II stopnia

 

  obowiązuje

5/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku ochrona środowiska – studia I stopnia

 

  obowiązuje

6/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku ochrona środowiska – studia II stopnia

 

 obowiązuje

7/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska – studia I stopnia

 

 obowiązuje

8/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska – studia II stopnia

 

 obowiązuje

9/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku biogospodarka – studia I stopnia

 

 obowiązuje

10/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku biogospodarka – studia II stopnia

 

 obowiązuje

11/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku ekonomia – studia I stopnia

 

 obowiązuje

12/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku ekonomia – studia II stopnia

 

 obowiązuje

13/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku zarządzanie – studia I stopnia

 

 obowiązuje

14/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku leśnictwo – studia I stopnia

 

 obowiązuje

15/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku leśnictwo – studia II stopnia

 

uchylone ZR 80/2018

16/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku bioinżynieria zwierząt – studia I stopnia

 

 obowiązuje

17/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku bioinżynieria zwierząt – studia II stopnia

 

 obowiązuje

18/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku biologia stosowana – studia I stopnia

 

 obowiązuje

19/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku biologia stosowana – studia II stopnia

 

 obowiązuje ZR 165/2019

20/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku zootechnika – studia I stopnia

 

 obowiązuje

21/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku zootechnika – studia II stopnia

 

 obowiązuje

22/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku ichtiologia i rybactwo – studia II stopnia

 

 obowiązuje

23/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu – studia I stopnia

 

 obowiązuje

24/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu – studia II stopnia

 

 obowiązuje

25/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku geodezja i kartografia – studia I stopnia

 

 obowiązuje

26/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku geodezja i kartografia – studia II stopnia

 

 obowiązuje

27/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna – studia I stopnia

 

 obowiązuje

28/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna – studia II stopnia

 

 obowiązuje

29/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku inżynieria środowiska – studia I stopnia

 

 obowiązuje

30/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku inżynieria środowiska – studia II stopnia

 

 obowiązuje

31/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna – studia I stopnia

 

 obowiązuje

32/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna – studia II stopnia

 

 obowiązuje

33/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku biotechnologia – studia I stopnia

 

 obowiązuje

34/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku biotechnologia – studia II stopnia

 

 obowiązuje

35/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku ogrodnictwo – studia I stopnia

 

 obowiązuje

36/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku ogrodnictwo – studia II stopnia

 

 obowiązuje

37/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku sztuka ogrodowa – studia I stopnia

 

 obowiązuje

38/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku sztuka ogrodowa – studia II stopnia

 

 obowiązuje

39/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych – studia I stopnia

 

 obowiązuje

40/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych – studia II stopnia

 

 obowiązuje

41/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku Environmental and Plant Biotechnology (biotechnologia środowiska i roślin) – studia II stopnia

 

 obowiązuje

42/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji – studia I stopnia

 

 obowiązuje

43/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji – studia II stopnia

 

 obowiązuje

44/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku inżynieria biosystemów – studia I stopnia

 

 obowiązuje

45/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku inżynieria biosystemów – studia II stopnia

 

 obowiązuje

46/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku technika rolnicza i leśna – studia I stopnia

 

 obowiązuje

47/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku technika rolnicza i leśna – studia II stopnia

 

 obowiązuje

48/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – studia I stopnia

 

 obowiązuje

49/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – studia II stopnia

 

 obowiązuje

50/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku transport i logistyka – studia I stopnia

 

 obowiązuje

51/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku dietetyka – studia I stopnia

 

 obowiązuje

52/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku dietetyka – studia II stopnia

 

 obowiązuje

53/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności – studia I stopnia

 

 uchylone ZR 138/2018

54/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności – studia II stopnia

 

 

 uchylone ZR 139/2018

55/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka – studia I stopnia

 

 

 obowiązuje

56/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka – studia II stopnia

 

 

 obowiązuje

57/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku browarnictwo i słodownictwo – studia I stopnia

 

 

 obowiązuje

58/2018

15 stycznia 2018

określenia efektów kształcenia na kierunku weterynaria – studia jednolite magisterskie

 

 

 obowiązuje

59/2018

19 stycznia 2018

określenia wysokości nagród Rektora przyznawanych dla studentów  i doktorantów z Funduszu Promocji Wychowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

 obowiązuje

60/2018

19  stycznia 2018

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 66/2017 z dnia 22 września 2017 r. dotyczącej zasad sporządzania i rozliczania planu działalności dydaktycznej

 obowiązuje, znowelizowane ZR 130/2018

61/2018

22 stycznia 2018

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 19/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich

 obowiązuje

62/2018

24 stycznia 2018

wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 obowiązuje

63/2018

26 stycznia 2018 r.

wprowadzenia Regulaminu XXI Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej

 wygasło

64/2018

26 stycznia 2018 r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

 obowiązuje

65/2018

26 stycznia 2018 r.

zatwierdzenia Regulaminu konkursu fotograficznego w ramach projektu Sustainable Water Managment and Hydrological Security in V4 group and Ukraine

wygasło

66/2018

 5 lutego 2018 r.

utworzenia Laboratorium Białek Rekombinowanych

 obowiązuje

67/2018

5 lutego 2018 r.

zasad wydawania odpisów dyplomów w języku obcym i suplementów w języku angielskim dla absolwentów Uczelni, którzy ukończyli studia przed dniem 30 września 2017 r.

uchylone ZR 53/2019

68/2018

5 lutego 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 20/2017 z dnia 31 marca 2017 r. dotyczącego określenia wytycznych do opracowania programów i planów studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, znowelizowanego Zarządzeniem Rektora nr 27/2017 z dnia 28 września 2017 r.

wygasło

69/2018

28 lutego 2018 r.

zmian w składzie osobowym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 wygasło

70/2018

2 marca 2018 r.

wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Program staży dla studentów Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"

 

 

 

wygasło, znowelizowane ZR 85/2018, 101/2018

71/2018

12 marca 2018 r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

 obowiązuje

72/2018

23 marca 2018 r.

wprowadzenia Regulaminu konkursu krajowego na opracowanie dzieła architektonicznego nr. "Krajobrazu kulturowego po transformacji społeczno-gospodarczej"

 obowiązuje

73/2018

23 marca 2018 r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. wdrożenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

 obowiązuje

74/2018

23 marca 2018 r.

wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nauczycielom akademickim

 uchylone ZR 101/2020

75/2018

23 marca 2018 r.

powołania pełnomocnika Rektora ds. Emerytów i Rencistów

 obowiązuje

76/2018

20 kwietnia 2018 r.

 utworzenia Funduszu Rozwoju Uczelni

 obowiązuje

77/2018

20 kwietnia 2018 r.

uchylenia Zarządzenia Rektora Nr 7/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. dotyczącego kryteriów oraz trybu dokonywania oceny okresowej pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi

obowiązuje

78/2018

26 kwietnia 2018 r.

powołanie Pełnomocnika ds. Absolwentów

obowiązuje

79/2018

27 kwietnia 2018 r.

zniesienie kierunku studiów ichtiologia i rybactwo śródlądowe na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt

obowiązuje

80/2018

27 kwietnia 2018 r.

określenie efektów kształcenia na kierunku leśnictwo - studia II stopnia

obowiązuje

81/2018

27 kwietnia 2018 r.

nowelizacji ZR Nr 19/2017 z dnia 31 marca 2017 r. dotyczącego wprowadzenia w życie "Regulaminu Studiów"

wygasło

82/2018

27 kwietnia 2018 r.

 warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

wygasło

83/2018

27 kwietnia 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 39/2017 z dnia 26 maja 2017 r. dotyczącego warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2018/2019

wygasło

84/2018

7 maja 2018 r.

wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Program staży dla studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"

wygasło,
znowelizowane ZR 102/2018

85/2018

7 maja 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora 70/2018 z dnia 2 marca 2018 r. dotyczącego wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Program staży dla studentów Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"

obowiązuje

86/2018

9 maja 2018 r.

wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Program staży dla studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"

wygasło,
znowelizowane ZR 103/2018

87/2018

9 maja 2018 r.

wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Program staży dla studentów kierunku geodezja i kartografia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"

wygasło,
znowelizowane ZR 104/2018

88/2018

9 maja 2018 r.

wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Program staży dla studentów kierunku architektura krajobrazu i kierunku gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"

wygasło,
znowelizowane ZR 105/2018

89/2018

10 maja 2018 r.

wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Program staży dla studentów kierunku inżynieria środowiska i kierunku inżynieria i gospodarka wodna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"

wygasło,
znowelizowane ZR 106/2018

90/2018

10 maja 2018 r.

wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Program staży dla studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"

wygasło,
znowelizowane ZR 107/2018, ZR 23/2019 (uchylony Załącznik 1 do Zarządzenia i Załącznik 2 do Regulaminu)

91/2018

10 maja 2018 r.

wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Program staży dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"

wygasło, znowelizowane ZR 108/2018

92/2018

22 maja 2018 r.

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

wygasło, znowelizowane ZR 133/2018

93/2018

22 maja 2018 r.

powołania Uczelnianej komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

wygasło, znowelizowane ZR 113/2018, ZR 143/2018

94/2018

22 maja 2018 r.

wynagradzania członków komisji rekrutacyjnych za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na stacjonarne i niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w roku 2018/2019

wygasło

95/2018

22 maja 2018 r.

ustalenia wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019

wygasło

96/2018

25 maja 2018 r.

wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych RODO

obowiązuje, znowelizowane ZR 3/2019

97/2018

25 maja 2018 r.

zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni

uchylone ZR 54/2019

98/2018

25 maja 2018 r.

warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 160/2018

99/2018

25 maja 2018 r.

powołania Komisji Bezpieczeństwa Danych Osobowych

obowiązuje

100/2018

4 czerwca 2018 r.

organizacji roku akademickiego 2018/2019

wygasło

101/2018

14 czerwca 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 70/2018 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Program staży dla studentów Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"   

wygasło

102/2018

14 czerwca 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 84/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Program staży dla studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"


wygasło

103/2018

14 czerwca 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 86/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Program staży dla studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

wygasło

104/2018

14 czerwca 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 87/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Program staży dla studentów kierunku geodezja i kartografia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

wygasło

105/2018

14 czerwca 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 87/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Program staży dla studentów kierunku architektura krajobrazu i kierunku gospodarka przestrzenna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"

wygasło

106/2018

14 czerwca 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 89/2018 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Program staży dla studentów kierunku inżynieria środowiska architektura krajobrazu i kierunku inżynieria i gospodarka wodna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

wygasło

107/2018

14 czerwca 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 90/2018 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Program staży dla studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"

wygasło

108/2018

14 czerwca 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 91/2018 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Program staży dla studentów Wydziału  Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"

wygasło

109/2018

14 czerwca 2018 r.

utworzenia od roku akademickiego 2018/2019 studiów podyplomowych i powierzenia ich prowadzenie wydziałowi Inżynierii Środowiska i Geodezji

 obowiązuje

110/2018

14 czerwca 2018 r.

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych

 obowiązuje

111/2018

14 czerwca 2018 r.

uchylenia Zarządzenia Rektora nr 84/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku

 obowiązuje

112/2018

14 czerwca 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 56/2018 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Umów oraz zasad postępowania na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z zawieraniem umów

uchylone 201/2020, znowelizowane ZR 92/2020

113/2018

2 lipca 2018 r.

zmian w składzie osobowym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

wygasło, znowelizowane ZR 143/2018

114/2018

2 lipca 2018 r.

powołania od roku akademickiego 2018/2019 studiów podyplomowych pn. Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje

115/2018

2 lipca 2018 r.

wprowadzenia wzoru karty obiegowej dla studentów studiów wyższych obowiązującej w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 98/2020

116/2018

2 lipca 2018 r.

zasad obniżenia wymiaru pensum dydaktycznego

wygasło, znowelizowane ZR 153/2018

117/2018

2 lipca 2018 r.

zasad sporządzania i rozliczania planu działalności dydaktycznej

uchylone ZR 174/2019, znowelizowane ZR 2/2019

118/2018

3 lipca 2018 r.

zniesienia kierunku studiów towaroznawstwo na Wydziale Technologii Żywności

obowiązuje

119/2018

5 lipca 2018 r.

utworzenia od roku akademickiego 2018/2019 studiów podyplomowych pn. Pszczelarstwo w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje

120/2018

5 lipca 2018 r.

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych

obowiązuje

121/2018

6 lipca 2018 r.

 wprowadzenia Regulaminu V Małopolskich Targów Żywności "Zasmakuj z UR"

wygasło

122/2018

12 lipca 2018 r.

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

wygasło

123/2018

20 lipca 2018 r.

przesyłanie prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych (ORPD)

obowiązuje

124/2018

23 lipca 2018 r.

wprowadzenia w życie "Regulaminu uczelnianego konkursu na projekty finansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wydziałowym trybie konkursowym na rok 2018"

obowiązuje w roku 2018 i 2019

125/2018

23 lipca 2018 r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje

126/2018

21 sierpnia 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 23/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. dotyczącego udzielenia zamówień publicznych

uchylone ZR 224/2020

127/2018

31 sierpnia 2018 r.

utworzenie Laboratorium Spektrometrii Mas

obowiązuje

128/2018

31 sierpnia 2018 r.

powołanie Rektorskiej Komisji ds. Opracowania Statutu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje (traci moc 30 września 2019 r.)

129/2018

31 sierpnia 2018 r.

limitów przyjęć na studia doktoranckie w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło

130/2018

31 sierpnia 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 66/2017 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad sporządzania i rozliczania planu działalności dydaktycznej

obowiązuje, znowelizowane ZR 117/2018

131/2018

17 września 2018 r.

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Studiach Podyplomowych "Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE" w ramach projektu "Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie"

wygasło, znowelizowane ZR 145/2018, ZR 156/2018

132/2018

19 września 2018 r.

wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

 uchylone ZR 8/2020

133/2018

24 września 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 92/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

wygasło

134/2018

27 września 2018 r.

utworzenia Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w dyscyplinie ogrodnictwo

obowiązuje

135/2018

28 września 2018 r.

utworzenia jednostki ogólnouczelnianej Studium MBA 

obowiązuje

136/2018

28 września 2018 r.

utworzenia studiów podyplomowych MBA

 

obowiązuje

137/2018

28 września 2018 r.

wprowadzenia w życie "Regulaminu Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

uchylone ZR 124/2022

138/2018

28 września 2018 r.

określenia efektów kształcenia na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności - studia I stopnia

obowiązuje

139/2018

28 września 2018 r.

określenia efektów kształcenia na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności - studia II stopnia 

obowiązuje

140/2018

28 września 2018 r.

zniesienia kierunku studiów inżynieria biosystemów na Wydziale Inżynierii i Produkcji Energetyki

obowiązuje

141/2018

28 września 2018 r.

oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich, dyscyplin naukowych, wydziałów i ich jednostek w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 162/2019

142/2018

28 września 2018r.

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

obowiązuje, znowelizowane ZR 146/2018

143/2018

3 października 2018 r.

zmian w składzie osobowym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej powołanej dla przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

wygasło

144/2018

16 października 2018 r.

wprowadzenie wzoru oświadczenia dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne obowiązującego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje

145/2018

24 października 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 131/2018 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Studiach Podyplomowych "Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE" w ramach projektu "Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

wygasło

146/2018

24 października 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 142/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

obowiązuje

147/2018

24 października 2018 r. ustalenia wysokości stypendiów wypłacanych w roku 2018 z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wygasło

148/2018

24 października 2018 r. powołania Komitetu Sterującego oraz Zespołu ds. realizacji projektu "Małopolska Platforma Nauk Przyrodniczych" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 obowiązuje

149/2018

5 listopada 2018 r.

wprowadzenie Regulaminu organizacji studiów w języku angielskim na kierunkach rolnictwo oraz ochrona środowiska II stopnia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach projektu "The University of Agriculture - open space for you!"

wygasło

150/2018

13 listopada 2018 r.

Określenia zakresu odpowiedzialności i harmonogramu prac Prorektorów Uczelni oraz Kanclerza w zakresie wdrażania w Uczelni zapisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

obowiązuje

151/2018

13 listopada 2018 r.

powołania liderów dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje

152/2018

13 listopada 2018 r.

określenia wysokości nagród Rektora przyznawanych dla studentów i doktorantów z Funduszu Promocji Wychowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku 2019

obowiązuje

153/2018

13 listopada 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 116/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. dotyczącego zasad obniżania wymiaru pensum dydaktycznego

wygasło

154/2018

13 listopada 2018 r.

wprowadzenie wzoru aneksu do umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne zawieranych przez Uniwersytet Rolniczy ze studentami i kandydatami

obowiązuje

155/2018

15 listopada 2018 r.

zmiany Zarządzenia Rektora nr 54/2016 z dnia 26 września 2016 r, dotyczącego wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

obowiązuje
 156/2018  15 listopada 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 131/2018 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Studiach Podyplomowych "Zarządzanie projektami finansowymi ze środków UE" w ramach projektu "Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

wygasło
158/2018 23 listopada 2018 r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. Opracowania Regulaminu Studiów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
159/2018 27 listopada 2018 r.

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Rozwój kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie"

wygasło
160/2018 14 grudnia    2018 r.

warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło, znowelizowane ZR 19/2019 (uchylony Załącznik nr 2), ZR 43/2019, ZR 184/2019, ZR 215/2019
161/2018 17 grudnia 2018 r.

nowelizacji "Warunków i trybu rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na stacjonarne i niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2018/2019" wprowadzonych Zarządzeniem Rektora nr 39/2017 z dnia 26 maja 2017 r. znowelizowanych Zarządzeniem Rektora nr 83/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

wygasło
162/2018 17 grudnia 2018 r.

określenia zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu pracowników Uczelni części wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym oraz naliczania 50% kosztów uzyskania przychodu pracowników Uczelni

obowiązuje, znowelizowane ZR 170/2019
163/2018 17 grudnia 2018 r.

wprowadzenie Regulaminu konkursu na logo konferencji naukowej "Z tradycją w nowoczesność dydaktyki i badań leśnych - Jubileusz 70-lecia powołania Wydziału Leśnego w Krakowie"

wygasło
164/2018 17 grudnia 2018 r.

wprowadzenie Regulaminu konkursu na Maskotkę Wydziału Leśnego

wygasło
165/2018 17 grudnia 2018 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 151/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania liderów dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
166/2018 17 grudnia 2018 r.

powołanie komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

wygasło

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin