Banner URK
Zarządzenia Rektora 2008
Nr Data Tytuł / w sprawie Status
1/2008 9 stycznia 2008r.

rozkładu czasu pracy w 2008 roku dla pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi

wygasło
2/2008 31 stycznia 2008r. zmiany organizacyjnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji obowiązuje
3/2008 6 lutego 2008r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
4/2008 6 lutego 2008r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 23/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.
dot. udzielania zamówień publicznych

uchylone ZR 224/2020, znowelizowany ZR 29/2012, 126/2018
5/2008 6 lutego 2008r.

nowelizacji "Instrukcji postępowania likwidacyjnego" wprowadzonej
w życie Zarządzeniem Rektora Nr 33/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r.

uchylone ZR 11/2014, znowelizowane ZR 8/2011
6/OC/2008 29 lutego 2008r.

obowiązku szkolenia w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w 2008 roku

obowiązuje
7/2008 12 maja 2008r.>

warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2008/2009

wygasło
8/2008 26 maja 2008r.

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

wygasło
9/2008 3 czerwca 2008r.

ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2008/2009

wygasło
10/2008 23 czerwca 2008r.

przyjęcia i wdrożenia procedur obsługi studiów realizowanych z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów - USOS

obowiązuje
11/2008 4 lipca 2008r.

wymiaru pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2008/2009

wygasło
12/2008 4 lipca 2008r.

odpłatności za studia niestacjonarne (czesne), za powtarzanie przedmiotu i powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych oraz odpłatności za semestr niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim2008/2009

wygasło
13/2008 30 lipca 2008r.

Biuletynu Informacji Publicznej

obowiązuje
14/2008 1 września 2008r.

wprowadzenia zasad identyfikacji wizualnej Uczelni

obowiązuje
15/2008 1 września 2008r.

zasad sprzedaży środków trwałych Uczelni

uchylone ZR 66/2014
16/2008 1 września 2008r.

oddawania w najem pomieszczeń i ruchomości oraz dzierżawę gruntów

uchylone ZR 15/2015
17/2008 30 września 2008r.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UR

uchylone ZR 31/2009
18/2008 30 września 2008r.

Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom UR

uchylone ZR 34/2009
19/2008 6 października 2008r.

wprowadzenia regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu InnoGrant

wygasło
20/2008 20 października 2008r.

ustalenia wzorów umów zawieranych przez UR ze studentami studiów niestacjonarnych i uczestnikami niestacjonarnych studiów doktoranckich

uchylone ZR 71/2014
21/2008 22 października 2008r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
22/2008 29 października 2008r.

określenia sposobu sporządzania indeksów i dyplomów ukończenia studiów

obowiązuje, częściowo uchylone ZR 73/2013
23/2008 18 listopada 2008r.

wprowadzenia Regulaminu Rektorskiego Funduszu Stypendialnego

uchylone ZR 4/2009
24/2008 19 grudnia 2008r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. Rolniczych Stacji Doświadczalnych

wygasło
25/2008 23 grudnia 2008r.

zmiany nazwy Wydziału Agroinżynierii

obowiązuje
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin