Banner URK
Zarządzenia Rektora 2023
Nr  Data w sprawie Status
31/2023 22 maja 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 95/2022 z dnia 16 września 2022 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
30/2023 10 maja 2023 roku nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 199/2020 z dnia 28 października 2020 roku dotyczącego powołania od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Dyplomowany piwowar - technologia browarnicza z elementami techniki i powierzenia ich prowadzenia Wydziałowi Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
29/2023 9 maja 2023 roku

powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia prowadzone w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok akademicki 2023/2024

obowiązuje w roku akademickim 2023/2024
28/2023 26 kwietnia 2023 roku

wprowadzenia kształcenia zdalnego w okresie od 4 maja do 7 maja 2023 roku

obowiązuje
27/2023 25 kwietnia 2023 roku

ustanowienia medalu 100-lecia oraz logo 100-lecia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

obowiązuje
26/2023 19 kwietnia 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu pomocy prawnej w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
25/2023 19 kwietnia 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 63/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku dotyczącego utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej

obowiązuje
24/2023 17 kwietnia 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 21/2022 z dnia 8 marca 2022 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w stażach zagranicznych dla kadry dydaktycznej i badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie organizowanych w ramach projektu pn. "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni"

obowiązuje
22/2023 12 kwietnia 2023 roku

konkursu dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2023/2024

obowiązuje
21/2023 28 marca 2023 roku

utworzenia Laboratorium Nanotechnologii i Nanomateriałów (w skrócie NANOLAB WTŻ-URK) na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
20/2023 22 marca 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Find your way at UAK"

obowiązuje
19/2023 14 marca 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w olimpiadzie języka angielskiego, organizowanej w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
18/2023 14 marca 2023 roku

wynagradzania członków Komisji rekrutacyjnej za organizację, przeprowadzenie i nadzór nad realizacją postępowania rekrutacyjnego na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2022/2023

obowiązuje do 30.09.2023 roku
17/2023 27 lutego 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 100/2022 z dnia 7 października 2022 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
16/2023 20 lutego 2023 roku

wprowadzenia wzoru ogłoszenia w postępowaniu konkursowym na stanowisko nauczyciela akademickiego w związku z realizacją polityki otwartej, przejrzystej i merytorycznej rekrutacji pracowników (OTM-R)

obowiązuje
15/2023 20 lutego 2023 roku

zasad zatrudniania, awansowania i polityki kadrowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

obowiązuje
14/2023 17 lutego 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu konkursu dla uczniów szkół średnich "Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym"

obowiązuje do 31 maja 2023 roku
13/2023 17 lutego 2023 roku

powołania rektorskiej Komisji ds. współpracy z International Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy (CIRIEC)

obowiązuje
12/2023 15 lutego 2023 roku

przekazania nieruchomości Katedrze Zoologii i Dobrostanu Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
11/2023 13 lutego 2023 roku

ustanowienia logo Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
10/2023 2 lutego 2023 roku

ogłoszenia naboru tematów badawczych w rekrutacji do Szkoły doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok akademicki 2023/2024

obowiązuje
9/2023 25 stycznia 2023 roku

prowadzenia polityki otwartej, przejrzystej i merytorycznej rekrutacji pracowników (OTM-R) na stanowiska badawcze oraz badawczo-dydaktyczne w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
8/2023 25 stycznia 2023 roku

zasad i trybu awansowania nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
7/2023 19 stycznia 2023 roku wprowadzenia kształcenia zdalnego w okresie od 3 do 16 kwietnia 2023 roku obowiązuje do 16.04.2023 roku
6/2023 19 stycznia 2023 roku organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 obowiązuje do 30.09.2023 roku
5/2023 17 stycznia 2023 roku nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 67/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku dotyczącego podróży służbowych oraz diet i innych należności z tego tytułu obowiązuje
4/2023 16 stycznia 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu 9. Małopolskich Targów Żywności "Zasmakuj z URK" oraz 25. Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej

obowiązuje do 17.09.2023 roku
3/2023 9 stycznia 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 8/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
2/2023 4 stycznia 2023 roku

wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie "Nowy Rok - życzenia", organizowanym przez Biuro Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 wygasło
1/2023 3 stycznia 2023 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 112/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Program zwiększenia dostępności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

obowiązuje

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin