Banner URK
Zarządzenia Rektora 2007
Nr Data Tytuł / w sprawie Status
1/2007 2 stycznia 2007r.

diet i innych należności z tytułu podróży służbowych dokonywanych na obszarze kraju

uchylone ZR 12/2007
2/2007 22 stycznia 2007r. rozkładu czasu pracy w 2007 r. dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi wygasło
3/2007 29 stycznia 2007r.

wprowadzenie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom AR

uchylone ZR 18/2008
4/2007 31 stycznia 2007r.

zasad finansowania praktyk studenckich i ćwiczeń terenowych wynikających z programów studiów

obowiązuje
5/2007 31 stycznia 2007r.

zmiany organizacyjnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

obowiązuje
6/OC/2007 19 lutego 2007r.

obowiązku szkolenia w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w 2007 roku

wygasło
7/2007> 19 lutego 2007r.

warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2007/2008

wygasło
8/2007 19 lutego 2007r.

nowelizacji Zarządzenia Nr 16/2006 z dnia 26 lipca 2006r. dotyczącego odpłatności za studia niestacjonarne (czesne) oraz za powtarzanie przedmiotu i powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007

wygasło
9/2007 12 marca 2007r.

prac dyplomowych studentów AR

uchylone ZR 2/2010
10/OC/2007 26 marca 2007r.

utworzenia zespołów do spraw ewakuacji osób i mienia oraz wykonania Planu Ewakuacji z Zagrożonego Obiektu

uchylone ZR 23/2023
11/2007 16 kwietnia 2007r.

nowelizacji "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom AR"

uchylone ZR 17/2008, znowelizowane ZR 31/2009
12/2007 20 kwietnia 2007r.

diet i innych należności z tytułu podróży służbowych dokonywanych na obszarze kraju

uchylony ZR 49/2013
13/2007 29 maja 2007r.

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

wygasło
14/2007 30 maja 2007r. wdrożenia Regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w AR obowiązuje
15/2007 30 maja 2007r.

wprowadzenia Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia w AR

uchylone ZR 13/2020
16/2007 30 maja 2007r.

hospitacji zajęć dydaktycznych

uchylone ZR 103/2022
17/2007 30 maja 2007r.

oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości kształcenia

obowiązuje
18/2007 4 czerwca 2007r.

bezpieczeństwa pracy przy używaniu gazów

obowiązuje
19/2007 4 czerwca 2007r.

ustalenia wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2007/2008

wygasło
20/2007 4 czerwca 2007r.

wdrożenia w Małopolskim Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności (WTŻ) systemu zarządzania jakością

obowiązuje
21/2007 4 lipca 2007r.

wdrożenia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów - USOS

obowiązuje
22/2007 4 lipca 2007r.

przekształceń organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

obowiązuje
23/2007 4 lipca 2007r.

wejścia w życie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych w Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 57/2017
24/2007 4 lipca 2007r.

wymiaru pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2007/2008

wygasło
25/2007 4 lipca 2007r.

odpłatności za studia niestacjonarne (czesne), za powtarzanie przedmiotu i powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz odpłatności za semestr niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2007/2008

wygasło
26/2007 28 września 2007r.

wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uczelni

uchylone ZR 6/2011, znowelizowane ZR 2/2009, 32/2009, ZR 18/2010, 36/ 2010
27/2007 1 października 2007r.

zmiany nazwy Międzywydziałowego Studium Biotechnologii na Biotechnologia - Studia Międzywydziałowe

uchylone ZR 70/2013
28/2007 14 listopada 2007r.

wprowadzenia Instrukcji kasowej Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
29/2007 31 grudnia 2007r.

wprowadzenia Procedur kontroli finansowej w Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 40/2009
30/2007 31 grudnia 2007r.

wprowadzenia w AR zasad (polityki) rachunkowości

uchylone ZR 14/2014, znowelizowane ZR 37/2009, ZR 34/2010
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin