Banner URK
Zarządzenia Rektora 2006
Nr Data Tytuł / w sprawie Status
1/2006 16 stycznia 2006r. rozkładu czasu pracy w 2006 r. dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wygasło
2/2006   NUMERACJA POMINIĘTA  
3/2006 dnia 31 stycznia 2006r. utworzenia Małopolskiego Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności (WTŻ) obowiązuje
4/OC/2006 8 marca 2006r. obowiązku szkolenia w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w 2006 r. wygasło
5/2006 13 marca 2006r. gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
6/2006 14 marca 2006r. powołania Centrum Kształcenia Ustawicznego obowiązuje
7/2006 15 marca 2006r. warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2006/2007 wygasło
8/2006 15 marca 2006r. wprowadzenia w AR obowiązku elektronicznej rejestracji kandydatów na studia. obowiązuje
9/2006 26 kwietnia 2006r. zasad korzystania przez jednostki organizacyjne Akademii z niektórych uczelnianych samochodów do celów służbowych uchylone ZR 2/2013
10/2006 26 kwietnia 2006r. gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
11/2006 31 maja 2006r. powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wygasło
12/2006 31 maja 2006r. zmian w Regulaminie Organizacyjnym AR uchylone ZR 26/2007,znowelizowane ZR 19/2006
13/2006 1 czerwca 2006r. wejścia w życie Regulaminu Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylony ZR 31/2012, ZR 9/2013
14/2006 13 lipca 2006r. ustalenia wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2006/2007 wygasło
15/2006 17 lipca 2006r. wymiaru pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2006/2007 wygasło
16/2006 26 lipca 2006r. odpłatności za studia niestacjonarne (czesne) oraz za powtarzanie przedmiotu i powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007 wygasło, znowelizowane ZR 8/2007
17/2006 1 sierpnia 2006r. zasad odpłatności za studia uchylone ZR 3/2012, częściowo uchylone ZR 20/2008
18/2006 1 września 2006r. powołania Rektorskiej Komisji ds. Rolniczych Stacji Doświadczalnych wygasło
19/2006 2 października 2006r. zmian w Regulaminie Organizacyjnym AR uchylone ZR 26/2007, znowelizowane ZR 12/2006
20/OC/2006 18 grudnia 2006r. wprowadzenia zmian w Instrukcji w sprawie stosowania ustawy o ochronie informacji niejawnych stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 22/OC/2001 Rektora AR z dnia 23 lipca 2001 r. uchylone ZR 4/2012
21/OC/2006 18 grudnia 2006r. wprowadzenia w życie Instrukcji kancelaryjnej dla dokumentów zawierających informacje niejawne uchylone ZR 5/OC/2012
22/2006 19 grudnia 2006r. przekształceń organizacyjnych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt obowiązuje
23/OC/2006 28 grudnia 2006r. ustalenia zadań Administratora Systemów i Sieci Teleinformatycznych obowiązuje
24/2006 28 grudnia 2006r. Centrum Kształcenia Ustawicznego obowiązuje
25/2006 28 grudnia 2006r. gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
26/2006 28 grudnia 2006r.

nowelizacji Regulaminu Rektorskiego Funduszu Stypendialnego

uchylone ZR 23/2008
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin