Banner URK
Zarządzenia Rektora 2005
Nr Data Tytuł / w sprawie Status
1/2005 24 stycznia 2005r.

Warunki i tryb rekrutacji na studia na rok akademicki 2005/2006

wygasło
2/2005 28 stycznia 2005r.

Wejście w życie Regulaminu Organizacyjnego Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy

uchylone ZR 28/2016, znowelizowane ZR 10/2012
3/OC/2005 31 stycznia 2005r.

Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu Nr 21/OC/2003 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 12 listopada 2003r

obowiązuje
4/2005 4 lutego 2005

Zamieszczanie informacji na głównych stronach internetowych (www) Akademii

uchylony ZR 25/2013
5/OC/2005 14 marca 2005r.

Obowiązku szkolenia w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w 2005r.

wygasło
6/2005 25 marca 2005r.

Nowelizacji Zarządzenia Nr 6/2001 z dnia 23 marca 2001r. dotyczącego zwrotu książek i czasopism wypożyczanych w Bibliotece Głównej

obowiązuje
7/2005 15 maja 2005r.

Wejścia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych;

uchylony ZR 30/2013
8/2005 1 czerwca 2005r.

ustalenia wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2005/2006;

wygasło
9/2005 1 czerwca 2005r.

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

wygasło
10/2005 12 lipca 2005r.

wymiaru pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2005/2006

wygasło
11/2005 12 lipca 2005r.

odpłatności za studia zaoczne (czesne) oraz odpłatności za powtarzanie przedmiotu i powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i zaocznych w roku akademickim 2005/2006

wygasło
12/2005 14 lipca 2005r.

wejścia w życie Regulaminu Klubu Akademickiego ARKA

uchylone ZR 14/2010
13/2005 14 lipca 2005

wejścia w życie Regulaminu Studium Doktoranckiego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ;

uchylony ZR 31/2012, ZR 9/2013
14/2005 27 lipca 2005r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
15/2005 6 września 2005r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym AR

uchylone ZR 26/2007, znowelizowane ZR 12/2006, 19/2006
16/2005 15 września 2005r.

opłat za wydawanie studentom i absolwentom Akademii dokumentów związanych z przebiegiem studiów;

uchylone ZR 13/2012
17/2005 26 września 2005r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Agroinżynierii

obowiązuje
18/2005 27 września 2005r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
19/2005 4 października 2005r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 33/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. dot. likwidacji składników majątkowych Uczelni/a>

uchylone ZR 11/2014
20/2005 4 października 2005r.

wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom AR

uchylone ZR 11/2007
21/2005 2 listopada 2005r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 35/2001 z dnia 19 grudnia 2001 dot. oddawania w najem pomieszczeń i ruchomości oraz dzierżawę gruntów;

uchylone ZR 16/2008
22/2005 7 listopada 2005r.

oddania w najem pomieszczeń dla uruchomienia stołówki studenckiej

obowiązuje
23/2005 18 listopada 2005r.

udzielania zamówień publicznych

uchylone ZR 224/2020, znowelizowany ZR 4/2008, 29/2012, 126/2018
24/2005 1 grudnia 2005r.

wprowadzenia Aneksu do Uczelnianego Planu Kont<

obowiązuje
25/2005 1 grudnia 2005r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin