Banner URK
Zarządzenia Rektora 2001

 

Nr Data Tytuł / w sprawie Status
1/2001

1 lutego 2001 r.

ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2001 dla pracowników obsługi i robotników płatnych godzinowo wygasło
2/2001

21 lutego 2001 r.

wydawanie zaświadczeń dla ZUS dla celów emerytalno-rentowych obowiązuje
3/2001

26 lutego 2001 r.

przekształcenia Katedry Chemizacji Produkcji Rolniczej, Wydział Ekonomii wygasło
4/2001

26 lutego 2001 r.

zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych uchylone ZR 31/2001
5/2001

19 marca 2001 r.

dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwe uchylone ZR 8/2003, znowelizowane ZR 38/2001
6/2001

23 marca 2001 r.

zwrotu książek i czasopism wypożyczanych w Bibliotece Głównej obowiązuje, znowelizowane ZR 6/2005
7/2001

26 marca 2001 r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
8/2001
30 marca 2001r
ustalenia tekstu jednolitego "Regulaminu Organizacyjnego Uczelni" uchylone ZR 26/2007, znowelizowane ZR 28/2001, 1/2003, 20/2003, 28/2004, 15/2005, 12/2006, 19/2006
9/OC/2001
9 kwietnia 2001r
obowiązku szkolenia w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony obowiązuje
10/2001

19 marca 2001 r.

zamieszczania informacji na stronach internetowych (www) Akademii uchylone ZR 4/2005
11/2001

9 maja 2001 r.

odpłatności za studia zaoczne (czesne) oraz odpłatności za powtarzanie przedmiotu i powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i zaocznych w roku akademickim 2001/2002 wygasło
         12/OC/2001
9 maja 2001r
realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej uchylony ZR 64/OC/2013
13/2001

9 maja 2001 r.

ustalania listy przedmiotów do wyboru na Maturze 2002 uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia w Akademii w roku akademickim 2002/2003 wygasło
14/2001

14 maja 2001 r.

ustalania wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2001/2002 wygasło
15/2001

30 maja 2001 r.

ustalania dni wolnych od pracy w roku 2001 dla pracowników obsługi i robotników płatnych godzinowo wygasło
16/2001

11 czerwca 2001 r.

zmiany nazwy Zakładu Filozofii Przyrody i Kultury Wsi, Wydział Leśny obowiązuje
17/2001

11 czerwca 2001 r.

przekształcenia Zakładu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej. Wydział Technologii Żywności obowiązuje
18/2001

11 czerwca 2001 r.

nowelizacji Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone ZR 30/2004, znowelizowane ZR 24/2001
19/2001

10 lipca 2001 r.

wymiaru pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2001/2002 wygasło
20/2001

19 lipca 2001 r.

realizacji zadań związanych ze zniesieniem Wydziału Ekonomii obowiązuje
21/2001

20 lipca 2001 r.

środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego uchylone ZR 13/2009
         22/OC/2001
23 lipca 2001r
ochrony informacji niejawnych, wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych oraz sposobu oznaczania, przyjmowania, przywożenia i wydawania materiałów i dokumentów niejawnych uchylone ZR 4/OC/2012 (częściowo uchylone ZR 21/OC/2006), znowelizowane ZR 40/OC/200120/OC/2006
23/2001

26 lipca 2001 r.

wprowadzenia systemu kształtowania i kontroli jakości nauczania w AR uchylone ZR 13/2020
24/2001

8 października 2001 r.

nowelizacji Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone ZR 30/2004
25/2001

29 października 2001 r.

przekształcenia Zakładu Hodowli Zwierząt Futerkowych, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt obowiązuje
26/2001

29 października 2001 r.

przekształcenia Zakładu Analizy i Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności obowiązuje
27/2001

8 listopada 2001 r.

bezpieczeństwa i higieny pracy studentów AR uchylone ZR 70/2015
28/2001

27 listopada 2001 r.

wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym AR uchylone ZR 26/2007, znowelizowane ZR 20/2003, 28/2004, 15/2005, 12/2006, 19/2006
29/2001

27 listopada 2001 r.

nowelizacja Regulaminu korzystania z parkingu AR usytuowanego przy al. Mickiewicza 21 wprowadzonego w życie Zarządzeniem Rektora Nr 8/99 z dnia 9 marca 1999r. uchylone ZR 7/2004
30/2001  

numer pominięty

 
31/2001

30 lipca 2001 r.

zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych obowiązuje
32/2001

30 listopada 2001 r.

regulaminów organizacyjnych stacji doświadczalnych i zakładów doświadczalnych obowiązuje
33/2001

17 grudnia 2001 r.

zmiany nazwy Wydziału Rolniczego obowiązuje
34/2001

17 grudnia 2001 r.

przekształcenia Zakładu Użytkowania Lasu i Drewna, Wydział Leśny obowiązuje
35/2001

19 grudnia 2001 r.

oddawania w najem pomieszczeń i ruchomości oraz dzierżawę gruntów uchylone ZR 16/2008, znowelizowane ZR 21/2005
36/2001

19 grudnia 2001 r.

regulaminu rekrutacji na studia w roku akademickim 2002/2003 wygasło
37/2001

20 grudnia 2001 r.

ustalenia rozkładu czasu pracy w 2002 roku dla pracowników obsługi i robotników płatnych godzinowo wygasło
38/2001

21 grudnia 2001 r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 5/2001 z dnia 19 marca 2001r. dot. dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwe uchylone ZR 8/2003
39/2001

30 grudnia 2001 r.

nowelizacja Zarządzenia Rektora Nr 34/96 z dnia 26 listopada 1996r. dot. posiłków profilaktycznych i napojów uchylone ZR 7/2009
40/OC/2001

31 grudnia 2001 r.

wprowadzenia zmian w Instrukcji w sprawie stosowania ustawy o ochronie informacji niejawnych stanowiącej załącznik do Zarządzenia 22/OC/2001 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 23 lipca 2001 uchylone ZR 4/OC/2012 (częściowo uchylone ZR 21/OC/2006), znowelizowane ZR 40/OC/2001, 20/OC/2006

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin