Banner URK
Zarządzenia Rektora 2024
Nr  Data w sprawie Status
54/2024 12 czerwca 2024 roku

wprowadzenia Regulaminu stypendiów im. Zofii i Jana Włodków dla studentów studiów II stopnia, prowadzonych przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
53/2024 12 czerwca 2024 roku

wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie "Psiąże i Psiężniczka" organizowanym przez Uniwersytecką Poliklinikę Weterynaryjną Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
52/2024 4 czerwca 2024 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 63/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku dotyczącego utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej

obowiązuje
51/2024 4 czerwca 2024 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 27/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku dotyczącego konkursu dla kandydatów do Szkoły doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2024/2024

obowiązuje
50/2024 29 maja 2024 roku

wprowadzenia Regulaminu prac Komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2024/2025

obowiązuje
49/2024 28 maja 2024 roku

ustalenia od dnia 1 października 2024 roku wysokości opłat za miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
48/2024 28 maja 2024 roku

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2024/2025

obowiązuje
47/2024 27 maja 2024 roku

określenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poszczególnych kierunkach prowadzonych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2024/2025 

obowiązuje
46/2024 23 maja 2024 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 101/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
45/2024 23 maja 2024 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 61/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku dotyczącego utworzenia od roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Użytkowanie lasu i transport leśny

obowiązuje
44/2024 22 maja 2024 roku

utworzenia od roku akademickiego 2024/2025 studiów na kierunku geoinformatyka, studia I stopnia na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje
43/2024 22 maja 2024 roku

utworzenia od roku akademickiego 2024/2025 studiów na kierunku doradztwo i administracja rolnicza, studia I stopnia na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje
42/2024 15 maja 2024 roku

powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania koncepcji i projektu modernizacji Budynku Jubileuszowego

obowiązuje
41/2024 10 maja 2024 roku

powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania koncepcji i projektu sali anatomicznej

obowiązuje
40/2024 10 maja 2024 roku

powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania koncepcji rozwoju stadnin wraz z budynkami oraz infrastrukturą techniczną

obowiązuje
39/2024 10 maja 2024 roku

określenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poszczególnych kierunkach prowadzonych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2024/2025

uchylone ZR 47/2024
38/2024 10 maja 2024 roku

ogłoszenia otwartego naboru Partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. Uczelnie coraz bardziej dostępne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego

obowiązuje
37/2024 8 maja 2024 roku powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2024/2025 obowiązuje
36/2024 7 maja 2024 roku wprowadzenia zmiany w organizacji roku akademickiego 2023/2024 obowiązuje
35/2024 7 maja 2024 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora 15/2024 z dnia 6 marca 2024 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu realizacji projektu "Większy potencjał nauk o zarządzaniu i jakości poprzez lepsze wykorzystanie kapitału polskiej wsi" w ramach programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" 2024-2027

Załącznik 1 - Regulamin realizacji projektu "Większy potencjał nauk o zarządzaniu i jakości poprzez lepsze wykorzystanie kapitału polskiej wsi" w ramach programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" 2024-2027

obowiązuje
34/2024 7 maja 2024 roku przeprowadzenia przeglądu wytworzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie materiałów zawierających informacje niejawne obowiązuje
33/2024 29 kwietnia 2024 roku

utworzenia Pracowni Artystycznej pn. Ogród Sztuki Uniwersytetu Rolniczego

obowiązuje
32/2024 25 kwietnia 2024 roku

zmiany nazwy Katedry Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej

obowiązuje
31/2024 25 kwietnia 2024 roku

zamknięcia jednolitych studiów magisterskich, na kierunku weterynaria, studia stacjonarne prowadzone na profilu ogólnoakademickim, przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

obowiązuje
 30/2024 25 kwietnia 2024 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 52/2021 z dnia 7 maja 2021 roku dotyczącego powołania od roku akademickiego 2021/2022 studiów podyplomowych pn. Dyplomowany Enolog - technologia winiarska i miodosytnicza i powierzenia ich prowadzenia Wydziałowi Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
29/2024 25 kwietnia 2024 roku

utworzenia od roku akademickiego 2024/2025 studiów prowadzonych w języku angielskim na kierunku; Interdisciplinary Bioeconomy Studies (interdyscyplinarne studia biogospodarcze), studia II stopnia na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje
28/2024 25 kwietnia 2024 roku

utworzenia od roku akademickiego 2024/2025 studiów na kierunku agrobiologia, studia I stopnia na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje
27/2024 22 kwietnia 2024 roku

konkursu dla kandydatów do Szkoły doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2024/2025

obowiązuje, znowelizowane ZR 51/2024
26/2024 19 kwietnia 2024 roku

utworzenia od roku akademickiego 2024/2025 studiów podyplomowych pn. Siedliskoznawstwo

obowiązuje
25/2024 17 kwietnia 2024 roku zasad sporządzania i rozliczania planu działalności dydaktycznej oraz stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe od roku akademickiego 2024/2025 obowiązuje
24/2024 16 kwietnia 2024 roku nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 21/2024 z dnia 22 marca 2024 roku dotyczącego utworzenia od roku akademickiego 2024/2025 studiów na kierunku: ochrona bioróżnorodności, studia I stopnia na profilu ogólnoakademickim obowiązuje
23/2024 16 kwietnia 2024 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 20/2024 z dnia 22 marca 2024 roku dotyczącego utworzenia od roku akademickiego 2024/2025 studiów na kierunku: finanse i rachunkowość, studia I stopnia na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje
22/2024 25 marca 2024 roku

zamknięcia jednolitych studiów magisterskich, na kierunku: weterynaria, studia stacjonarne prowadzone na profilu ogólnoakademickim przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

uchylone ZR 31/2024
21/2024 22 marca 2024 roku

utworzenia od roku akademickiego 2024/2025 studiów na kierunku ochrona bioróżnorodności, studia I stopnia na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje, znowelizowane ZR 24/2024
20/2024 22 marca 2024 roku

utworzenia od roku akademickiego 2024/2025 studiów na kierunku finanse i rachunkowość, studia I stopnia na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje, znowelizowane ZR 23/2024
19/2024 20 marca 2024 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 222/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku dotyczącego powołania rektorskiej Komisji ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi

obowiązuje
18/2024 20 marca 2024 roku

przekształcenia jednostki międzyuczelnianej Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

obowiązuje
17/2024 20 marca 2024 roku

wprowadzenia zmiany w organizacji roku akademickiego 2023/2024

obowiązuje
16/2024 8 marca 2024 roku

zawiadamiania wojskowego centrum rekrutacji o ukończonych przez kobiety studiach na kierunku weterynaria w Uniwersytecie Rolniczym. im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
15/2024 6 marca 2024 roku

wprowadzenia Regulaminu realizacji projektu "Większy potencjał nauk o zarządzaniu i jakości poprzez lepsze wykorzystanie kapitału polskiej wsi" w ramach programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" 2024-2027

obowiązuje, znowelizowane ZR 35/2024
14/2024 4 marca 2024 roku

wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w olimpiadzie języka niemieckiego, organizowanej w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Załącznik 1 - Regulaminu uczestnictwa w olimpiadzie języka niemieckiego, organizowanej w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

wygasło
13/2024 4 marca 2024 roku

wynagradzania członków Komisji rekrutacyjnej za organizację, przeprowadzenie i nadzór nad realizacją postępowania rekrutacyjnego na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2023/2024

obowiązuje do 30.09.2024
12/2024 21 lutego 2024 roku

zamknięcia studiów na kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska studia II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

obowiązuje
11/2024 21 lutego 2024 roku

wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
10/2024 21 lutego 2024 roku

wprowadzenia zasad organizacji kształcenia podczas wyborów samorządowych

obowiązuje
9/2024 8 lutego 2024 roku

utworzenia od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024, studiów podyplomowych pn. Integrowana produkcja roślinna (edycja dla doradców rolniczych)

obowiązuje
8/2024 8 lutego 2024 roku

ogłoszenia naboru tematów badawczych w rekrutacji do Szkoły doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok akademicki 2024/2025

obowiązuje
7/2024 8 lutego 2024 roku

utworzenia od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024, studiów podyplomowych pn. Rolnictwo (edycja dla doradców rolniczych)

obowiązuje
6/2024 8 lutego 2024 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 51/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku dotyczącego zasad oddawania w najem, dzierżawę, użyczenie składników majątkowych Uczelni

obowiązuje
5/2024 7 lutego 2024 roku

utworzenia od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 studiów podyplomowych pn. Zarządzanie wodą w lasach

obowiązuje
4/2024 22 stycznia 2024 roku

powołania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzenia inwentaryzacji aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego zakupionego dla potrzeb Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej

obowiązuje
3/2024 16 stycznia 2024 roku

wprowadzenia Regulaminu Małopolskich Targów Żywności "Zasmakuj z URK" oraz Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej

obowiązuje
2/2024 8 stycznia 2024 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 15/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku dotyczącego zasad zatrudniania, awansowania i polityki kadrowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

obowiązuje
1/2024 3 stycznia 2024 roku

utworzenia jednostki pomocniczej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie pn. Centrum Dydaktyczno-Badawcze Leśnych Ekosystemów Górskich w LZD w Krynicy-Zdroju

 obowiązuje

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin