Banner URK
Zarządzenia Rektora 2024
Nr  Data w sprawie Status
12/2024 21 lutego 2024 roku

zamknięcia studiów na kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska studia II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

obowiązuje
11/2024 21 lutego 2024 roku

wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
10/2024 21 lutego 2024 roku

wprowadzenia zasad organizacji kształcenia podczas wyborów samorządowych

obowiązuje
9/2024 8 lutego 2024 roku

utworzenia od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024, studiów podyplomowych pn. Integrowana produkcja roślinna (edycja dla doradców rolniczych)

obowiązuje
8/2024 8 lutego 2024 roku

ogłoszenia naboru tematów badawczych w rekrutacji do Szkoły doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok akademicki 2024/2025

obowiązuje
7/2024 8 lutego 2024 roku

utworzenia od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024, studiów podyplomowych pn. Rolnictwo (edycja dla doradców rolniczych)

obowiązuje
6/2024 8 lutego 2024 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 51/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku dotyczącego zasad oddawania w najem, dzierżawę, użyczenie składników majątkowych Uczelni

obowiązuje
5/2024 7 lutego 2024 roku

utworzenia od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 studiów podyplomowych pn. Zarządzanie wodą w lasach

obowiązuje
4/2024 22 stycznia 2024 roku

powołania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzenia inwentaryzacji aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego zakupionego dla potrzeb Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej

obowiązuje
3/2024 16 stycznia 2024 roku

wprowadzenia Regulaminu Małopolskich Targów Żywności "Zasmakuj z URK" oraz Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej

obowiązuje
2/2024 8 stycznia 2024 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 15/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku dotyczącego zasad zatrudniania, awansowania i polityki kadrowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

obowiązuje
1/2024 3 stycznia 2024 roku

utworzenia jednostki pomocniczej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie pn. Centrum Dydaktyczno-Badawcze Leśnych Ekosystemów Górskich w LZD w Krynicy-Zdroju

 obowiązuje

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin