Banner URK
Zarządzenia Rektora 2004
Nr Data Tytuł / w sprawie Status
1/2004 6 lutego 2004r.

zmiany w Zarządzeniu Rektora Nr 4/2003 z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych

obowiązuje
2/2004 10 lutego 2004r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni (WTŻ, WO, Biblioteka Główna)

obowiązuje
3/OC/2004 23 lutego 2004r.

obowiązku szkolenia w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w 2004 roku

wygasło
4/2004 25 lutego 2004r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni (Biblioteka Główna, WR-E)

uchylone ZR 53/2017
5/2004 9 marca 2004r.

dni wolnych od pracy w roku 2004

wygasło
6/2004 11 marca 2004r.

wysokości opłat za wydanie dyplomu doktora i doktora habilitowanego

uchylone ZR 14/2012
7/2004 23 marca 2004r.

zasad funkcjonowania parkingów usytuowanych w obrębie nieruchomości Akademii

obowiązuje
8/2004 24 marca 2004r.

zinwentaryzowania oprogramowania komputerowego użytkowanego w Uczelni

obowiązuje
9/2004 29 marca 2004r.

bezpieczeństwa pracy z substancjami i preparatami chemicznymi

uchylony ZR 50/2013
10/OC/2004 6 kwietnia 2004r.

prowadzenia działalności naukowo-badawczej i innej z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów

obowiązuje
11/2004 15 kwietnia 2004r

ustalenia wewnątrzuczelnianego trybu składania wniosków o unijne dopłaty bezpośrednie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązuje
12/2004 27 kwietnia 2004r

nowelizacji Regulaminu Studiów

wygasło
13/2004 13 maja 2004r

ustalenia wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2004/2005

wygasło
14/2004 31 maja 2004r

przekształceń organizacyjnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym

obowiązuje
15/2004 31 maja 2004r

przekształceń organizacyjnych na Wydziale Leśnym

obowiązuje
16/2004 31 maja 2004r

oświadczeń studentów o samodzielnym wykonywaniu prac dyplomowych

uchylone ZR 71/2015, znowelizowane ZR 2/2010, 1/2011
17/2004 16 czerwca 2004r

utworzenia Branżowego Punktu Kontaktowego w celu prowadzenia prac wspomagających przystępowanie do 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej

obowiązuje
18/2004 28 czerwca 2004r

wprowadzenia Regulaminu pracy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 175/2019
19/2004 14 lipca 2004r

zmian organizacyjnych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym

obowiązuje
20/2004 14 lipca 2004r

zmian organizacyjnych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt

uchylone ZR 22/2006, znowelizowane ZR 26/2004
21/2004 15 lipca 2004r

odpłatności za studia zaoczne (czesne) oraz odpłatności za powtarzanie przedmiotu i powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i zaocznych w roku akademickim 2004/2005

wygasło
22/2004 19 lipca 2004r

wymiaru pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2004/2005

wygasło
23/2004 20 lipca 2004r

zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

obowiązuje
24/2004 20 lipca 2004r

zmian organizacyjnych na Wydziale Leśnym

obowiązuje
25/2004 26 lipca 2004r

ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany w Regulaminie wewnętrznej gospodarki finansowej AR

uchylone ZR 6/2013
26/2004 26 lipca 2004r

zmian organizacyjnych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt

obowiązuje
27/2004 10 września 2004r

likwidacji stołówki uczelnianej

obowiązuje
28/2004 16 września 2004r

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym AR

uchylone ZR 26/2007, znowelizowane ZR 15/2005, ZR 12/2006, 19/2006
29/2004 29 września 2004r

gospodarki odpadami

uchylony ZR 68/2013
30/2004 1 października 2004r

wdrożenie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom AR

uchylone ZR 20/2005
31/2004 29 października 2004r

zniesienia Szkoły Wiedzy o Terenie

obowiązuje
32/2004 17 listopada 2004r

zmian organizacyjnych na Wydziale Leśnym

obowiązuje
33/2004 15 grudnia 2004r

likwidacji składników majątkowych Uczelni

uchylony ZR 11/2014, znowelizowane ZR 19/2005, ZR 5/2008, ZR 8/2011
34/2004 16 grudnia 2004r

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
35/2004 17 grudnia 2004r

zniesienia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Krynicy

obowiązuje
36/2004 20 grudnia 2004r

wprowadzenia Aneksu do Uczelnianego Planu Kont

uchylone ZR 30/2007, znowelizowane ZR 24/2005
37/2004 21 grudnia 2004r

zmiany nazwy Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa

obowiązuje
38/2004 21 grudnia 2004r

zmiany nazwy Katedry Mechanizacji Rolnictwa (WTiER)

obowiązuje
39/2004 30 grudnia 2004r

rozkładu czasu pracy w 2005 roku dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

wygasło

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin