Banner URK
Zarządzenia Rektora 2003

 

Nr Data Tytuł / w sprawie Status
1/2003

31 stycznia 2003r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni uchylone ZR 26/2007, znowelizowane ZR 20/2003 28/2004, 15/200512/2006, 19/2006
2/2003

11 lutego 2003r.

przekształcenia Zakładu Jazdy Konnej, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt obowiązuje
3/2003

11 lutego 2003r.

zasad funkcjonowania w domach studenckich wydzielonych miejsc przeznaczonych do czasowego zakwaterowania pracowników i doktorantów AR obowiązuje
4/2003

21 lutego 2003r.

zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych uchylone ZR 23/2005, znowelizowane ZR 1/2004
5/OC/2003

19 marca 2003r.

obowiązku szkolenia w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w 2003 roku uchylone ZR 3/OC/2004
6/2003

19 marca 2003r.

wdrożenie Uczelnianego Planu Kont  obowiązuje
7/2003

31 marca 2003r.

zmian organizacyjnych na Wydziale Ogrodniczym obowiązuje
8/2003

9 kwietnia 2003r.

uznania warunków występujących na niektórych stanowiskach pracy w Uczelni za szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe oraz wypłacania dodatków z tego tytułu obowiązuje
9/2003

9 kwietnia 2003r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
10/2003

24 kwietnia 2003r.

dni wolnych od pracy wygasło
11/2003

7 maja 2003r.

ustalenia wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2003/2004 wygasło
12/2003

20 maja 2003r.

wdrożenia Regulaminu Wydawnictwa AR uchylone ZR 217/2019
13/2003

22 maja 2003r.

utworzenia Międzywydziałowego Studium Biotechnologii AR uchylony ZR 70/2013, znowelizowany ZR 27/2010, 30/2012
14/2003

4 czerwca 2003r.

zmiany w Regulaminie wewnętrznej gospodarki finansowej AR obowiązuje
15/2003

17 czerwca 2003r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
16/2003

7 lipca 2003r.

wymiaru pensum dydaktycznego, warunków jego obniżenia oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2003/2004 wygasło
17/2003

7 lipca 2003r.

odpłatności za studia zaoczne (czesne) oraz odpłatności za powtarzanie przedmiotu i powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2003/2004 wygasło
18/2003

8 lipca 2003r.

nowelizacji Regulaminu Rektorskiego Funduszu Stypendialnego AR uchylone ZR 23/2008, znowelizowane ZR 26/2006
19/2003

31 lipca 2003r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
20/2003

8 września 2003r.

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym AR uchylone ZR 26/2007, znowelizowane ZR 28/2004, 15/2005, 12/2006, 19/2006
21/OC/2003

12 listopada 2003r.

realizacji programu przysposobienia obronnego studentów i studentek w Uczelni obowiązuje, znowelizowane ZR 3/OC/2003
22/2003

1 grudnia 2003r.

regulaminu rekrutacji na studia w roku akademickim 2004/2005 wygasło
23/2003

1 grudnia 2003r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
24/2003

22 grudnia 2003r.

zawierania umów z partnerami zagranicznymi obowiązuje
25/2003

22 grudnia 2003r.

wykonania Uchwały Senatu Nr 73/2003 z dnia 28 listopada 2003r. dotyczącej podejmowania przez nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia obowiązuje
26/2003

31 grudnia 2003r.

ustalania zakładowych norm ubytków naturalnych płodów rolnych i ryb dla potrzeb Akademii Rolniczej obowiązuje

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin