Banner URK
Zarządzenia Rektora 2010
Nr Data Tytuł / w sprawie Status
1/2010
11 stycznia 2010r.

rozkładu czasu pracy w 2010 roku dla pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi

wygasło
2/2010
22 stycznia 2010r.

prac dyplomowych studentów UR

uchylone ZR 71/2015, znowelizowane ZR 1/2011
3/2010
8 kwietnia 2010r.

wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego dla Studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
4/2010
8 kwietnia 2010r.

wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 55/2013, znowelizowany ZR 41/2012
5/2010
8 kwietnia 2010r.

wprowadzenia Regulaminu Funduszu Stypendialnego Państwa Aliny i Jana Wagów

obowiązuje
6/2010
12 kwietnia 2010r.

powołania Rektorskiej Komisji ds. Stypendiów

wygasło
7/2010
12 kwietnia 2010r.

ustalenia wysokości stypendiów wypłacanych w roku 2010 z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego

wygasło
8/2010
12 kwietnia 2010r.

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 18/2009 z dnia 4 czerwca 2009 r. dot. wymiaru pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2009/2010

wygasło
9/2010
19 kwietnia 2010r.

zasad funkcjonowania parkingów usytuowanych w obrębie nieruchomości UR

uchylony ZR 35/2012, znowelizowane ZR 26/2010
10/2010
21 kwietnia 2010r.

powołania Specjalnej Komisji Stypendialnej

wygasło
11/2010
21 kwietnia 2010r.

wprowadzenia "Regulaminu Programu staży w przedsiębiorstwach w ramach realizacji Projektu "Innowacyjna oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

wygasło
12/2010
27 kwietnia 2010r.

zmiany Zarządzenia Rektora Nr 7/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r.dot. ustalenia wysokości stypendiów wypłacanych w roku 2010 z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego

wygasło
13/2010
30 kwietnia 2010r.

warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2010/2011

wygasło
14/2010
30 kwietnia 2010r.

utworzenia Centrum Kultury Studenckiej

obowiązuje, znowelizowane ZR 31/2010, Regulamin uchylony ZR 4/2015
15/2010
30 kwietnia 2010r.

utworzenia "Uniwersytetu Trzeciego Wieku"

obowiązuje, znowelizow. ZR 21/2013
16/2010
30 kwietnia 2010r.

utworzenia Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone częściowo ZR 15/2014, znowelizowany ZR 12/2012, 32/2012
17/2010
24 maja 2010r.

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

wygasło, znowelizowane ZR 22/2010
18/2010
24 maja 2010r.

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni

uchylone ZR 6/2011, znowelizowane ZR 36/2010
19/2010
27 maja 2010r.

ustalenia wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2010/2011

wygasło
20/2010
1 czerwca 2010r.

przekształcenia Ogrodniczej Stacji Doświadczalnej Katedry Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych w Mydlnikach (Wydział Ogrodniczy)"

obowiązuje
21/2010
14 czerwca 2010r.

wprowadzenia Regulaminu porządkowego Kampusu Uniwersytetu Rolniczego usytuowanego w Krakowie przy alei 29 Listopada

obowiązuje
22/2010
15 czerwca 2010r.

zmiany w składzie osobowym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej"

wygasło
23/2010
5 lipca 2010r.

odpłatności za studia niestacjonarne (czesne), za powtarzanie przedmiotu i powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych oraz odpłatności za semestr niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2010/2011"

wygasło
24/2010
9 lipca 2010r.

rodzajów zajęć dydaktycznych i wymiaru pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2010/2011"

wygasło
25/2010
9 lipca 2010 r.

wejścia w życie Regulaminu prowadzonych w Uniwersytecie studiów podyplomowych pn. Zarządzanie badaniami naukowymi oraz Zarządzanie jednostką transferu technologii

wygasło
26/2010
19 lipca 2010 r.

nowelizacji Zarządzenia Nr 9/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. dotyczącego zasad funkcjonowania parkingów usytuowanych w obrębie nieruchomości UR"

uchylony ZR 35/2012
27/2010
7 września 2010r.

nowelizacji Regulaminu Biotechnologii – Studiów Międzywydziałowych

uchylony ZR 70/2013, znowelizowany ZR 30/2012,
28/2010
7 września 2010r.

nowelizacji Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom UR

uchylone ZR 26/2011
29/2010
1 października 2010r.

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

uchylone ZR 52/2017
30/2010
1 października 2010r.

wprowadzenia zasad realizacji Projektu Dydaktyka i Badania – unowocześnienie bazy materialnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie służącej efektywnemu nauczaniu

wygasło
31/2010
18 października 2010r.

utworzenia Klubu BUDA

obowiązuje, znowelizowany 47/2012
32/2010
8 listopada 2010r.

ustalenia wysokości stypendiów wypłacanych w roku 2011 z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego

wygasło
33/2010
8 listopada 2010r.

utworzenia Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 137/2018, znowelizowane ZR 5/2011, ZR 33/2012, 49/2012
34/2010
25 listopada 2010r.

wprowadzenia Aneksu Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylne ZR 14/2014
35/2010
29 listopada 2010r.

wprowadzenia na terenie budynków Uczelni zakazu palenia wyrobów tytoniowych

obowiązuje
36/2010
1 grudnia 2010r.

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni

uchylone ZR 6/2011
37/2010
20 grudnia 2010r.

rozkładu czasu pracy w 2011 roku dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

wygasło
38/2010
31 grudnia 2010r.

wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych

uchylony ZR 18/2013

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin