Banner URK
Zarządzenia Rektora 2002

 

Nr Data Tytuł / w sprawie Status
1/2002 11 stycznia 2002 r. sposobu realizacji zamówień publicznych w 2002 roku wygasło
2/OC/2002 14 lutego 2002 r. postępowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i innych niebezpiecznych zdarzeń oraz obowiązku szkolenia w tym zakresie w ramach powszechnej samoobrony ludności uchylone ZR 23/2023
3/2002 25 lutego 2002 r. gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
4/2002 27 lutego 2002 r. zniesienia Zespołu Obsługi Dydaktycznej, Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa obowiązuje
5/OC/2002

1 marca 2002 r.

obowiązku szkolenia w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w 2002 uchylone ZR 5/OC/2003
6/2002 14 marca 2002 r. gospodarki pomieszczeniami Uczelni (WTiER) uchylone ZR 34/2004
7/OC/2002 11 kwietnia 2002 r. ustalenia stanu ochrony informacji niejawnych w Uczelni obowiązuje
8/2002 29 kwietnia 2002 r. przekształcenia Zakładu Botaniki, Wydział Ogrodniczy obowiązuje
9/2002

7 maja 2002 r.

ustalenia limitów przyjęcia na studia w roku akademickim 2002/2003 wygasło
10/2002 14 maja 2002 r. aneksu do "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" wdrożonego w życie Zarządzeniem Rektora Nr 35/2000 z dnia 15.12.2000r. uchylone ZR 7/2005
11/2002 22 maja 2002 r. ustalenia wysokości opłaty dla kandydatów na studia w roku akademickim 2002/2003 wygasło
12/2002

10 czerwca 2002 r.

ochrony danych osobowych obowiązuje
13/2002 4 lipca 2002 r. wymiary pensum dydaktycznego, warunków jego obniżenia oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2002/2003 wygasło
14/2002 4 lipca 2002 r. odpłatności za studia zaoczne (czesne) oraz odpłatności za powtarzanie przedmiotu i powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i zaocznych w roku akademickim 2002/2003 wygasło
15/2002

9 lipca 2002 r.

nowelizacji Regulaminu Studium Doktoranckiego AR uchylone ZR 13/2005
16/2002 12 lipca 2002 r. przekształcenia Zakładu Agrobiznesu, Wydział Rolniczo - Ekonomiczny obowiązuje
17/2002 6 września 2002 r. gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
18/2002

26 września 2002 r.

wejście w życie Regulaminem przyznawania nagród Rektora AR dla nauczycieli akademickich uchylone ZR 18/2012, znowelizowane ZR 22/2002
19/2002

26 września 2002 r.

wejście w życie Regulaminem przyznawania nagród Rektora AR dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi uchylone ZR 19/2012
20/2002

26 września 2002 r.

wejście w życie Regulaminem Rektorskiego Funduszu Stypendialnego AR uchylone ZR 23/2008, znowelizowane ZR 18/200326/2006
21/2002

26 września 2002 r.

wejście w życie Regulaminem nagród Rektora AR dla studentów obowiązuje, znowelizowane ZR 82/2015
22/2002 4 listopada 2002 r. stosowanie Regulaminu przyznawania nagród Rektora AR dla nauczycieli akademickich obowiązuje
23/OC/2002
27 listopada 2002r
opracowania etatu Uczelni na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (konfliktu polityczno - militarnego) i wojny obowiązuje
24/2002 29 listopada 2002 r. nowelizacja Regulaminu pracy obowiązuje
25/2002

6 grudnia 2002 r.

regulamin rekrutacji na studia w roku akademickim 2003/2004 wygasło
26/2002

27 grudnia 2002 r.

ujednolicenia sposobu załatwiania i ewidencjonowania skarg i wniosków obowiązuje
27/2002 27 grudnia 2002 r. powołania Rektorskiej Komisji ds. oceny ryzyka zawodowego i uznania warunków występujących na niektórych stanowiskach pracy za szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe wygasło
28/2002 30 grudnia 2002 r. zmian organizacyjnych na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa obowiązuje
29/2002 30 grudnia 2002 r. przekształcenia Zakładu Budownictwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji obowiązuje

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin