Banner URK
Zarządzenia Rektora 2021
Nr  Data w sprawie Status
198/2021 31 grudnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 143/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych - studia II stopnia, studia niestacjonarne

obowiązuje
197/2021 31 grudnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 141/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych - studia I stopnia, studia niestacjonarne

obowiązuje
196/2021 31 grudnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 141/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych - studia II stopnia, studia stacjonarne

obowiązuje
195/2021 31 grudnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 123/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - studia II stopnia, studia niestacjonarne

obowiązuje
194/2021 31 grudnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 140/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych - studia I stopnia, studia stacjonarne

obowiązuje, znowelizowane Uchwałą Senatu 55/2022 i 118/2023
193/2021 31 grudnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 122/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - studia I stopnia, studia niestacjonarne

obowiązuje
192/2021 31 grudnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 121/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - studia II stopnia, studia stacjonarne

obowiązuje
191/2021 31 grudnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 120/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - studia I stopnia, studia stacjonarne

obowiązuje
 190/2021 30 grudnia 2021 roku

wprowadzenia Regulaminu aktywizacji działalności naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowano ZR 16/2022, ZR 107/2022
 189/2021 29 grudnia 2021 roku nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 187/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku dotyczącego wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją obowiązuje
188/2021 28 grudnia 2021 roku

zasad i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
187/2021 23 grudnia 2021 roku

wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

obowiązuje, znowelizowane  ZR 189/2021
186/2021 21 grudnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 150/2020 z dnia 1 września 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 95/2022
185/2021 17 grudnia 2021 roku

wdrożenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

obowiązuje
184/2021 10 grudnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 38/2020 z dnia 3 marca 2020 roku dotyczącego Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. Zrównoważony Rozwój Uczelni

obowiązuje
183/2021 7 grudnia 2021 roku

wprowadzenia w okresie od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku organizacji kształcenia w trybie zdalnym, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

wygasło
182/2021 7 grudnia 2021 roku

Ocena działalności naukowej nauczycieli akademickich, dyscyplin naukowych oraz jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za lata 2017-2021

obowiązuje
181/2021 3 grudnia 2021 roku

wprowadzenia w życie Regulaminu konkursu dla uczniów szkół średnich nt. Zakorzenienia w dziedzictwie kulturowym

wygasło
180/2021 3 grudnia 2021 roku

zasad podziału środków subwencyjnych wydzielonych na finansowanie nauki w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
179/2021 1 grudnia 2021

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 113/2019 z dnia 1 października 2019 roku, dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku leśnictwo, studia II stopnia, studia stacjonarne

obowiązuje
178/2021 1 grudnia 2021

w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 166/2021 z dnia 26 października 2021 roku dotyczącego wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie procedury postępowania w przypadku zachorowania lub podejrzenia zachorowania pracownika, doktoranta lub studenta na COVID-19

wygasło
177/2021 30 listopada 2021 roku

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje

176/2021 30 listopada 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 115/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku leśnictwo - studia II stopnia, studia niestacjonarne

obowiązuje

175/2021 25 listopada 2021 roku

wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie "Regulaminu przyznawania, w drodze konkursu, środków finansowych dla jednostek organizacyjnych Uczelni na rzecz odtworzenia, modernizacji lub zakupu nowej aparatury naukowo-badawczej"

obowiązuje

174/2021 18 listopada 2021 roku

wprowadzenie w życie Regulaminu konkursu na najlepszą prezentację w języku obcym organizowanego w Studium Języków Obcych

wygasło

173/2021 15 listopada 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 159/2021 z dnia 29 września 2021 roku dotyczącego zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w semestrze zimowym 2021/2022 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19

wygasło

172/2021 10 listopada 2021 roku

powołania Rektorskiej Komisji ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje

171/2021 10 listopada 2021 roku

zasad przygotowywania harmonogramów zajęć dydaktycznych

obowiązuje

170/2021 9 listopada 2021 roku

wprowadzenia procedur ogólnych dotyczących postępowania z dokumentami Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)

obowiązuje

169/2021 2 listopada 2021 roku

likwidacji jednostki ogólnouczelnianej pn. Centrum Naukowe Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje

168/2021 27 października 2021 roku

wprowadzenia Polityki Jakości Kształcenia oraz Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

obowiązuje

167/2021 27 października 2021 roku

wprowadzenia w życie Regulaminu Konkursu zamkniętego dla studentów kierunku: architektura krajobrazu nt. "Koncepcja zagospodarowania Kamieńca we wsi Szklana"

wygasło

166/2021 26 października 2021 roku

wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie procedury postępowania w przypadku zachorowania lub podejrzenia zachorowania pracownika, doktoranta lub studenta COVID-19

obowiązuje, znowelizowane  ZR 178/2021
165/2021 21 października 2021 roku

wszczętych i niezakończonych przewodów doktorskich prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 65/2022
164/2021 11 października 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 144/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku transport i logistyka - studia I stopnia, studia niestacjonarne

obowiązuje
163/2021 11 października 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 143/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku transport i logistyka - studia I stopnia, studia stacjonarne

obowiązuje
162/2021 11 października 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 132/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - studia I stopnia, studia niestacjonarne

obowiązuje
161/2021 11 października 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 131/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - studia I stopnia, studia stacjonarne

obowiązuje
160/2021 4 października 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 106/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku dietetyka - studia I stopnia, studia stacjonarne

obowiązuje
159/2021 29 września 2021 roku

zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w semestrze zimowym 2021/2022 w związku z przeciw działaniem rozprzestrzeni się COVID-19

wygasło, znowelizowane ZR 173/2021
158/2021 28 września 2021 roku

wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
157/2021 28 września 2021 roku

powołania jednostki ogólnouczelnianej pn. Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów

obowiązuje
156/2021 24 września 2021 roku

powołania kolegiów wydziałów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje do 31 grudnia 2024 roku
155/2021 17 września 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 160/2020 z dnia 16 września 2020 roku dotyczącego zlecenia i realizacji zajęć nie objętych zakresem obowiązków dydaktycznych, realizowanych przez pracowników Uczelni

obowiązuje
154/2021 15 września 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 157/2020 z dnia 14 września 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w studiach podyplomowych dla kadry kierowniczej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach projektu pn. Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni

obowiązuje
153/2021 15 września 2021 roku

określenia wzoru umów cywilno-prawnych na potrzeby zlecania zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i studiach podyplomowych

uchylone ZR 37/2022, znowelizowane ZR 7/2022
152/2021 6 września 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 52/2021 z dnia 7 maja 2021 roku dotyczącego powołania od roku akademickiego 2021/2022 studiów podyplomowych pn. Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodosytnicza i powierzenia ich prowadzenia Wydziałowi Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 41/2022
151/2021 6 września 2021 roku

organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022, w związku z zapobieganiem, przeciw działaniem i zwalczaniem COVID-19

wygasło, zmienione ZR 3/2022
150/2021 3 września 2021 roku

wprowadzenia Regulaminu Rady Nadzorującej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
149/2021 3 września 2021 roku

zamknięcia studiów na kierunku inżynieria biosystemów, studia I i II stopnia na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje
148/2021 1 września 2021 roku

powierzenia pełnienia obowiązków kierowników katedr i kierowników (dyrektorów) jednostek ogólnouczelnianych osobom dotychczas sprawującym te funkcje

obowiązuje
147/2021 31 sierpnia 2021 roku

utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
146/2021 30 sierpnia 2021 roku

oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za lata 2016-2019

wygasło
145/2021 17 sierpnia 2021 roku

ustalenia programu studiów dla kierunku browarnictwo i słodownictwo, studia I stopnia, studia stacjonarne, profil praktyczny, od roku akademickiego 2021/2022

obowiązuje
144/2021 17 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 179/2020 z dnia 7 października 2020 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku transport i logistyka - studia I stopnia, studia niestacjonarne

obowiązuje, znowelizowane ZR 164/2021
143/2021 17 sierpnia 2021 roku

nowelizacja Zarządzenia Rektora Nr 178/2020 z dnia 7 października 2020 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku transport i logistyka - studia I stopnia, studia stacjonarne

obowiązuje, znowelizowane ZR 163/2021
142/2021 17 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 152/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
141/2021 17 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 154/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowanie programu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
140/2021 17 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 151/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowanie programu studiów na kierunku zarządzanie - studia I stopnia, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
139/2021 17 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 150/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku zarządzanie - studia I stopnia, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
138/2021 17 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 96/2021 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku geodezja i kartografia - studia II stopnia, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
137/2021 17 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia rektora Nr 94/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku geodezja i kartografia - studia II stopnia, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
136/2021 17 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia rektora Nr 91/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku ekonomia - studia II stopnia, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
135/2021 17 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia rektora Nr 90/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku ekonomia - studia I stopnia, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
134/2021 17 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 89/2019 z dnia 1 października 2019 roku  dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku ekonomia - studia II stopnia, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
133/2021 17 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 88/2019 z dnia 1 października 2019 roku  dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku ekonomia - studia I stopnia, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
132/2021 16 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 122/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku odnawialne Źródła energii i gospodarka odpadami - studia I stopnia, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje, znowelizowane ZR 162/2021
131/2021 16 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 120/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - studia I stopnia, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje, znowelizowane ZR 161/2021
130/2021 16 sierpnia 2021 roku

zmiany programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria o profilu praktycznym

obowiązuje
129/2021 16 sierpnia 2021 roku

organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020 /2021

wygasło
128/2021 13 sierpnia 2021 roku

ustalenia zmian w programie jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria, na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje
127/2021 13 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 133/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, dotyczącego wprowadzenia programu studiów stacjonarnych na kierunku weterynaria, jednolite studia magisterskie, na profilu praktycznym

obowiązuje
126/2021 5 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 100/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna - studia II stopnia, studia niestacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
125/2021 5 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 143/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych - studia II stopnia, studia niestacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
124/2021 5 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 142/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych - studia I stopnia, studia niestacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
123/2021 5 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 141/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych - studia II stopnia, studia stacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
122/2021 5 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 140/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych - studia I stopnia, studia stacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
121/2021 5 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 135/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku sztuka ogrodowa - studia II stopnia, studia niestacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
120/2021 5 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 134/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku sztuka ogrodowa - studia I stopnia, studia niestacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
119/2021 5 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 133/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku sztuka ogrodowa- studia II stopnia, studia stacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
118/2021 5 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 132/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku sztuka ogrodowa- studia I stopnia, studia stacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
117/2021 5 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 127/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku ogrodnictwo - studia II stopnia, studia niestacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
116/2021 5 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 126/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku ogrodnictwo - studia I stopnia, studia niestacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
115/2021 5 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 124/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku ogrodnictwo - studia II stopnia, studia stacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
114/2021 5 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 124/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku ogrodnictwo - studia I stopnia, studia stacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
113/2021 5 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 98/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna - studia II stopnia, studia stacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
112/2021 5 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 95/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku geodezja i kartografia - studia I stopnia, studia niestacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
111/2021 5 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 93/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku geodezja i kartografia - studia I stopnia, studia stacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
110/2021 5 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 211/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku winogordnictwo i enologia - studia II stopnia, studia stacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
109/2021 5 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 146/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka - studia I stopnia, studia niestacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
108/2021 4 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 117/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku ochrona środowiska - studia II stopnia, studia stacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
107/2021 4 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 87/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku dietetyka - studia II stopnia, studia niestacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje
106/2021 4 sierpnia 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 85/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku dietetyka - studia I stopnia, studia stacjonarne od roku akademickiego 2019/2020

obowiązuje, znowelizowane ZR 160/2021
105/2021 22 lipca 2021 roku

utworzenia od roku akademickiego 2021/2022 studiów podyplomowych pn. Rozwój obszarów wiejskich - aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami

wygasło
104/2021 19 lipca 2021 roku

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w stażach zagranicznych dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego organizowanych w ramach projektu "Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

obowiązuje
103/2021 19 lipca 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 59/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku dotyczącego utworzenia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 studiów podyplomowych pn. Ochrona przyrody im. Profesora Stefana Myczkowskiego

obowiązuje
102/2021 16 lipca 2021 roku

wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
101/2021 6 lipca 2021 roku

wprowadzenia Regulaminu VII Małopolskich Targów Żywności "Zasmakuj z UR" oraz XXIII Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej

wygasło
100/2021 2 lipca 2021 roku

zlecania prowadzenia zajęć dydaktycznych przez doktorantów

obowiązuje
99/2021 2 lipca 2021 roku

wprowadzenia Regulaminu korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych poprzez Centralny Punkt Logowania

obowiązuje
98/2021 1 lipca 2021 roku ustalenia adresu do korespondencji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje, znowelizowane ZR 5/2022
97/2021 30 czerwca 2021 roku wprowadzenia Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2021 wygasło
96/2021 29 czerwca 2021 roku

ustalenia programu studiów dla kierunku dietetyka, studia II stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego 2021/2022

obowiązuje
95/2021 29 czerwca 2021 roku

ustalenia programu studiów dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia, niestacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego 2021/2022

obowiązuje
 94/2021 29 czerwca 2021 roku

ustalenia programu studiów dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, studia II stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego 2021/2022

 obowiązuje
93/2021 29 czerwca 2021 roku

ustalenia programu studiów dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego 2021/2022

obowiązuje
92/2021 29 czerwca 2021 roku

warunków i trybu rekrutacji na studia prowadzone w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2022/2023

obowiązuje, znowelizowane ZR 52/2022, ZR 94/2022
91/2021 23 czerwca 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 68/2021 z dnia 26 maja 2021 roku dotyczącego listy kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na które od osób przyjmowanych na studia wymaga się zaświadczenia lekarza medycyny pracy

uchylone ZR 93/2022
90/2021 16 czerwca 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 8/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
89/2021 11 czerwca 2021 roku

organizacji roku akademickiego 2021/2022

wygasło
88/2021 10 czerwca 2021 roku

zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o uzyskaniu statusu absolwenta Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 16/2024
87/2021 10 czerwca 2021 roku nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 198/2020 z dnia 28 października 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie "Grant na Innowacje" - Edycja II Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach programu "Inkubator Innowacyjności 4.0", realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum obowiązuje
86/2021 9 czerwca 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 99/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna - studia I stopnia, studia niestacjonarne 

obowiązuje
85/2021 9 czerwca 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 97/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna - studia I stopnia, studia stacjonarne

obowiązuje
84/2021 9 czerwca 2021 roku

szczegółowych kryteria bieżącej oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku 2021

obowiązuje
83/2021 9 czerwca 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 135/2020 z dnia 29 czerwca 2019 roku dotyczącego warunków i trybów rekrutacji na studia wyższe prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2021/2022

obowiązuje
82/2021 7 czerwca 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 152/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia, studia stacjonarne

uchylone ZR 142/2021
81/2021 7 czerwca 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 178/2020 z dnia 7 października 2020 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku transport i logistyka- studia I stopnia, studia stacjonarne

obowiązuje
80/2021 7 czerwca 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 130/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku rolnictwo - studia I stopnia, studia niestacjonarne

obowiązuje
79/2021 28 maja 2021 roku

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2021/2022

obowiązuje
78/2021 28 maja 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 128/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku rolnictwo - studia I stopnia, stacjonarne

obowiązuje
77/2021 28 maja 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 118/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku ochrona środowiska - studia I stopnia, niestacjonarne

obowiązuje
76/2021 28 maja 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 116/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programu studiów na kierunku ochrona środowiska - studia I stopnia, stacjonarne

obowiązuje
75/2021 28 maja 2021 roku

określenia uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych, ubiegających się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2023/2024

obowiązuje, znowelizowane ZR 54/2022
74/2021 28 maja 2021 roku

ustalenia programu studiów podyplomowych pn. Rozwój obszarów wiejskich - aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami od roku akademickiego 2021/2022

 obowiązuje
73/2021 28 maja 2021 roku

ustalenia programu studiów dla kierunku inżynieria mechatroniczna, studia I stopnia, niestacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego 2021/2022

obowiązuje
72/2021 28 maja 2021 roku

ustalenia programu studiów na kierunku inżynieria mechatroniczna, studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego 2021/2022

obowiązuje
71/2021 28 maja 2021 roku

ustalenia programu studiów dla kierunku inżynieria żywności/Food Engineering, studia II stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego 2021/2022

obowiązuje, znowelizowane ZR 66/2022
70/2021 28 maja 2021 roku

utworzenia od roku akademickiego 2021/2022 studiów na kierunku inżynieria żywności/Food Engineering, studia II stopnia na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje
69/2021 28 maja 2021 roku

zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19

uchylone ZR 159/2021
68/2021 26 maja 2021 roku

listy kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na które od osób przyjmowanych na studia wymaga się zaświadczenia lekarza medycyny pracy

uchylone ZR 93/2022, znowelizowane ZR 91/2021
67/2021 26 maja 2021 roku

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku browarnictwo i słodownictwo, studia II stopnia na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje
66/2021 19 maja 2021 roku

wprowadzenia w życie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
65/2021 19 maja 2021 roku

wprowadzenia Procedur kontroli zarządczej w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 89/2022
64/2021 17 maja 2021 roku

zaprzestania kształcenia na niektórych studiach podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
63/2021 17 maja 2021 roku

utworzenia od roku akademickiego 2021/2022 studiów na kierunku inżynieria mechatroniczna, studia I stopnia na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje
62/2021 12 maja 2021 roku

konkursu dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2021/2022

wygasło
61/2021 12 maja 2021 roku

refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

obowiązuje
60/2021 11 maja 2021 roku

wprowadzenia Regulaminu prac Komisji rekrutacyjnej powołanej dla naboru na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok akademicki 2021/2022

wygasło
59/2021 11 maja 2021 roku

zmiany programu studiów stacjonarnych na kierunku weterynaria, jednolite studia magisterskie, profil ogólnoakademicki

obowiązuje
58/2021 11 maja 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 133/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku dotyczącego wprowadzenia programu studiów stacjonarnych na kierunku weterynaria, jednolite studia magisterskie, profil praktyczny

obowiązuje
57/2021 11 maja 2021 roku

powołania Rady Absolwentów przy Rektorze Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
56/2021 10 maja 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 27/2019 z dnia 29 maja 2019 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej

wygasło
55/2021 10 maja 2021 roku

ustalenia programu studiów podyplomowych pn. Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodosytniczna od roku akademickiego 2021/2022

obowiązuje
54/2021 10 maja 2021 roku

wprowadzenie od roku akademickiego 2021/2022 programu kształcenia European Horticulture (EUROHORT) w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
53/2021 10 maja 2021 roku

wprowadzenia od roku akademickiego 2021/2022 programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
52/2021 7 maja 2021 roku

powołania od roku akademickiego 2021/2022 studiów podyplomowych pn. Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodosytnicza i powierzenia ich prowadzenia Wydziałowi Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego i. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 152/2021, ZR 41/2022, ZR 30/2024
51/2021 7 maja 2021 roku

utworzenia od roku akademickiego 2021/2022 studiów II stopnia na kierunku etologia i psychologia zwierząt, prowadzonych na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje
50/2021 7 maja 2021 roku

utworzenie od roku akademickiego 2021/2022 studiów I stopnia na kierunku etologia i psychologia zwierząt, prowadzonych na profilu ogólnoakademickim

obowiązuje
49/2021 7 maja 2021 roku

liczby miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poszczególnych kierunkach w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickie 2021/2022

wygasło
48/2021 6 maja 2021 roku

ustalenia programu studiów dla kierunku etologia i psychologia zwierząt, studia II stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego 2021/2022

obowiązuje
47/2021 6 maja 2021 roku

ustalenia programu studiów dla kierunku etologia i psychologia zwierząt, studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego 2021/2022

obowiązuje
46/2021 4 maja 2021 roku

wprowadzenia w życie Regulaminu Konkursu graficzno-lingwistycznego

wygasło
45/2021 26 kwietnia 2021 roku

zniesienia od roku akademickiego 2021/2022 kierunku studiów technika rolnicza i leśna, prowadzonego na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki

obowiązuje
44/2021 22 kwietnia 2021 roku

powołania Rektorskiej Komisji ds. planu równości płci

obowiązuje
43/2021 22 kwietnia 2021 roku

powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na studia prowadzone w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok akademicki 2021/2022

wygasło
42/2021 19 kwietnia 2021 roku

wprowadzenia Regulaminu oceny opieki naukowej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 56/2021
41/2021 19 kwietnia 2021 roku

wprowadzenia Regulaminu oceny śródokresowej doktorantów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

uchylone ZR 56/2021
40/2021 16 kwietnia 2021 roku

wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje, znowelizowane ZR 42/2022
39/2021 16 kwietnia 2021 roku

ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w okresie od 19 kwietnia do 3 maja 2021 roku w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19

wygasło
38/2021 8 kwietnia 2021 roku

ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w okresie od 12 do 18 kwietnia 2021 roku w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się  COVID-19

wygasło
37/2021 7 kwietnia 2021 roku

Wprowadzenie Regulaminu przyznawania środków finansowych dla jednostek organizacyjnych Uczelni  na rzecz wsparcia przedsięwzięć naukowych istotnych dla podniesienia poziomu prowadzonych badań naukowych w ramach dyscyplin: ekonomia i finanse, matematyka oraz nauki o zarządzaniu i jakości

obowiązuje
36/2021 1 kwietnia 2021 roku

powołania Komitetu sterującego ds. wdrożenia systemy Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz Zespołu projektowego ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

wygasło
35/2021 29 marca 2021 roku

powołania od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Ekonomika gospodarstwa rolnego (edycja dla doradców rolniczych) i powierzenia ich prowadzenia Wydziałowi Rolniczo-Ekonomicznemu

obowiązuje
34/2021 29 marca 2021 roku

powołania od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 studiów podyplomowych pn. Rolnictwo (edycja dla doradców rolniczych) i powierzenia ich prowadzenia Wydziałowi Rolniczo-Ekonomicznemu

wygasło
33/2021 26 marca 2021 roku

 utworzenie jednostki ogólnouczelnianej Centrum e-Learningu Uniwersytetu Rolniczego

obowiązuje
32/2021 26 marca 2021 roku   zmian organizacyjne na Wydziale Technologii Żywności obowiązuje
31/2021 26 marca 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 70/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu organizacji staży studenckich w ramach projektu "Zrównoważony Rozwój Uczelni" 

obowiązuje
30/2021 26 marca 2021 roku

ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19

wygasło
29/2021 5 marca 2021 roku

zasad zlecania zamówienia transportu zewnętrznego przez jednostki organizacyjne Uczelni

obowiązuje
28/2021 26 lutego 2021 roku

zasad korzystania z pokoi gościnnych pozostających w zasobach Uczelni

obowiązuje
27/2021 26 lutego 2021 roku powołania Rektorskiej Komisji ds. wdrożenia w formie elektronicznej oceny nauczycieli akademickich wygasło
26/2021 25 lutego 2021 roku

zasad korzystania przez jednostki organizacyjne Uczelni oraz osoby prawne z niektórych uczelnianych pojazdów służbowych

obowiązuje, znowelizowane ZR 13/2022
25/2021 24 lutego 2021 roku odpłatności za świadczone usługi edukacyjne prowadzonych w ramach działającego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku obowiązuje
24/2021 24 lutego 2021 roku ogłoszenia naboru tematów badawczych w rekrutacji do Szkoły doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok akademicki 2021/2022 wygasło
23/2021 12 lutego 2021 roku powołania koordynatora ds. szczepień ochronnych przeciwko covid-19 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia ze studentami lub doktorantami w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązuje
22/2021 10 lutego 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 132/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku dotyczącego wprowadzenia programu studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka - studia II stopnia, studia stacjonarne od roku akademickiego 2020/2021

obowiązuje
21/2021 10 lutego 2021 roku powołania Rektorskiej Komisji ds. modernizacji energetycznej Uczelni wygasło
20/2021 10 lutego 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 71/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach organizacyjnych w ramach projektu "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni"

obowiązuje
19/2021 10 lutego 2021 roku nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 224/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych oraz Regulaminu prac komisji przetargowej w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uchylone ZR 11/2024
18/2021 10 lutego 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 115/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programów studiów na kierunku leśnictwo - studia II stopnia, studia niestacjonarne

obowiązuje, znowelizowane ZR 176/2021 
17/2021 10 lutego 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 114/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programów studiów na kierunku leśnictwo - studia I stopnia, studia niestacjonarne

obowiązuje
16/2021 10 lutego 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 113/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programów studiów na kierunku leśnictwo - studia II stopnia, studia stacjonarne

obowiązuje, znowelizowane ZR 179/2021
15/2021 10 lutego 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 112/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programów studiów na kierunku leśnictwo - studia I stopnia, studia stacjonarne

obowiązuje
14/2021 10 lutego 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 85/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programów studiów na kierunku dietetyka - studia I stopnia, studia stacjonarne

obowiązuje
13/2021 10 lutego 2021 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 86/2019 z dnia 1 października 2019 roku dotyczącego dostosowania programów studiów na kierunku dietetyka - studia II stopnia, studia stacjonarne

obowiązuje
12/2021 21 stycznia 2021 roku gospodarki pomieszczeniami Uczelni obowiązuje
11/2021 21 stycznia 2021 roku wynagradzania członków Komisji rekrutacyjnej za organizację, przeprowadzenie i nadzór nad realizacją postępowania rekrutacyjnego na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2020/2021 wygasło
10/2021 21 stycznia 2021 roku powołania Rektorskiej Komisji ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych obowiązuje
8/2021 20 stycznia 2021 roku organizacji kształcenia w trybie zdalnym w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchylone ZR 129/2021
7/2021 20 stycznia 2021 roku zasad organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wygasło
6/2021 19 stycznia 2021 roku powołania od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021, studiów podyplomowych i powierzenia ich prowadzenia Wydziałowi Technologii Żywności obowiązuje
5/2021 19 stycznia 2021 roku powołania od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021, studiów podyplomowych i powierzenia ich prowadzenia Wydziałowi Technologii Żywności obowiązuje
4/2021 19 stycznia 2021 roku

dokumentacji przebiegu studiów i studiów podyplomowych, zasad wydawania absolwentom dokumentów związanych z ukończeniem studiów i studiów podyplomowych oraz sposobu wydawania legitymacji studenckiej i potwierdzania jej ważności

uchylone ZR 98/2022
3/2021 19 stycznia 2021 roku uchylenia Zarządzenia Rektora Nr 34/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku dotyczącego procedury opracowania harmonogramu zajęć dydaktycznych obowiązuje
2/2021 19 stycznia 2021 roku

wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Regulaminu przyznawania, w drodze konkursu, środków finansowych dla jednostek organizacyjnych Uczelni na rzecz odtworzenia, modernizacji lub zakupu nowej aparatury naukowo-badawczej

uchylone ZR 175/2021
1/2021 1 stycznia 2021 roku procedur postępowania w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie po wprowadzeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP obowiązuje
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin