URK
Zarządzenia Rektora 2022
Nr  Data w sprawie Status
44/2022 18 maja 2022 roku

stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z Ustawą i Statutem Uczelni

obowiązuje
43/2022 18 maja 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 175/2019 z dnia 16 października 2019 roku dotyczącego wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
42/2022 16 maja 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 40/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
41/2022 13 maja 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 52/2021 z dnia 7 maja 2021 roku dotyczącego powołania od roku akademickiego 2021/2022 studiów podyplomowych pn. Dyplomowany enolog-technologia winiarska i miodosytnicza i powierzenia ich prowadzenia Wydziałowi Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
40/2022 12 maja 2022 roku

powołania Komitetu sterującego ds. wdrożenia platformy do zarządzania Uczelnią oraz Zespołu projektowego ds. wdrożenia platformy do zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
39/2022 5 maja 2022 roku

wprowadzenia w życie Regulaminu Szkoły doktorskiej

obowiązuje
38/2022 4 maja 2022 roku

określenia wzoru umów najmu pomieszczeń Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
37/2022 4 maja 2022 roku

określenia wzoru umów cywilno-prawnych na potrzeby zlecania zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i studiach podyplomowych

obowiązuje
36/2022 4 maja 2022 roku

wprowadzenia Regulaminu VIII Małopolskich Targów Żywności "Zasmakuj z URK" oraz XXIV Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej

obowiązuje
35/2022 4 maja 2022 roku

wprowadzenia w życie Regulaminu studiów

obowiązuje
34/2022 29 kwietnia 2022 roku

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
33/2022 29 kwietnia 2022 roku powołania Katedry Inżynierii Ekologicznej i Hydrologii Leśnej na Wydziale Leśnym obowiązuje
32/2022 29 kwietnia 2022 roku powołania jednostki ogólnouczelnianej Centrum Badawczo-Rozwojowe Rolnictwa 4.0 obowiązuje
31/2022 27 kwietnia 2022 roku

przekazania nieruchomości Rolniczemu Gospodarstwu Doświadczalnemu

obowiązuje
30/2022 26 kwietnia 2022 roku

powołania jednostki ogólnouczelnianej Uniwersytecka Poliklinika Weterynaryjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
29/2022 14 kwietnia 2022 roku

uzupełnienia listy tematów badawczych planowanych do realizacji rozprawy doktorskiej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2022/2023

obowiązuje
28/2022 8 kwietnia 2022 roku

konkursu dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2022/2023

obowiązuje, znowelizowane ZR 29/2022
27/2022 8 kwietnia 2022 roku

zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
26/2022 24 marca 2022 roku

wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
25/2022 23 marca 2022 roku

powołania studiów podyplomowych pn. Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych od roku akademickiego 2022/2023 i powierzenia ich prowadzenia Wydziałowi Hodowli i Biologii Zwierząt

obowiązuje
24/2022 18 marca 2022 roku

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
23/2022 18 marca 2022 roku

gospodarki pomieszczeniami Uczelni

obowiązuje
22/2022 18 marca 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 31/2017 z dnia 15 maja 2017 roku dotyczącego kryteriów uzyskiwania zgody Rektora na dodatkowe zatrudnienie przez nauczycieli akademickich

obowiązuje
21/2022 8 marca 2022 roku

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w stażach zagranicznych dla kadry dydaktycznej i badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie organizowanych w ramach projektu pn. "Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni"

obowiązuje
20/2022 3 marca 2022 roku

przeprowadzenie przeglądu wytworzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie materiałów zawierających informacje niejawne

obowiązuje
19/2022 23 lutego 2022 roku

powołania jednostki ogólnouczelnianej Centrum Informatyki

obowiązuje
18/2022 21 lutego 2022 roku

obowiązku składania oświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej przez doktorantów Szkoły doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w przypadku zawierania umów zlecenia na prowadzenie zajęć dydaktycznych

obowiązuje
17/2022 21 lutego 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 198/2020 z dnia 28 października 2020 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w konkursie Grant na Innowacje - Edycja II Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach programu Inkubator innowacyjności 4.0, realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.

obowiązuje
16/2022 21 lutego 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 190/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu aktywizacji działalności naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaj w Krakowie

obowiązuje
15/2022 16 lutego 2022 roku

Powołanie Pełnomocnika Rektora ds. równości

obowiązuje
14/2022 16 lutego 2022 roku

Ustalenie nazwy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w językach obcych oraz obowiązującego skrótu nazwy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
13/2022 16 lutego 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 26/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku dotyczącego zasad korzystania przez jednostki organizacyjne Uczelni oraz osoby prywatne z niektórych uczelnianych pojazdów służbowych

obowiązuje
12/2022 15 lutego 2022 roku

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne prowadzone w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje w roku akademickim 2021/2022
11/2022 11 lutego 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 166/2021 z dnia 26 października 2021 roku dotyczącego wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym Hugona Kołłątaja w Krakowie procedury postępowania w przypadku zachorowania lub podejrzenia zachorowania pracownika, doktoranta lub studenta na COVID-19

wygasło
10/2022 10 lutego 2022 roku

wynagradzania członków komisji rekrutacyjnej za organizację, przeprowadzenie i nadzór nad realizacją postępowania rekrutacyjnego na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2021/2022

obowiązuje
9/2022 9 lutego 2022 roku

wprowadzenie Planu Równości Płci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
8/2022 7 lutego 2022 roku

organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19

obowiązuje
7/2022 4 lutego 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 153/2021 z dnia 15 września 2021 roku dotyczącego określenia wzoru umów cywilno-prawnych na potrzeby zlecania zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i studiach podyplomowych

uchylone ZR 37/2022
6/2022 4 lutego 2022 roku

ogłoszenia naboru tematów badawczych w rekrutacji do Szkoły doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok akademicki 2022/2023

obowiązuje
5/2022 2 lutego 2022 roku

nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 98/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia adresu do korespondencji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje
4/2022 2 lutego 2022 roku

wprowadzenia w życie Regulaminu Konkursu na logo Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

obowiązuje
3/2022 24 stycznia 2022 roku

zmiany Zarządzenia Rektora Nr  151/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 6 września 2021 roku podjętego w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

wygasło
2/2022 18 stycznia 2022 roku

zasad sprzedaży drewna w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy-Zdroju w roku 2022

obowiązuje
 1/2022 3 stycznia 2022 roku

wprowadzenia Zasad zawierania umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

obowiązuje

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Aneta Sosin